Advertentie
netto

Waarom u de belastingvrijstelling op uw coöperatieve aandelen zelf zal moeten aanvragen

Het is nog even wachten op de bekendmaking en/of goedkeuring van de dividenden van coöperaties die actief zijn in windenergie. ©BELGA

Vanaf volgend jaar zullen honderdduizenden coöperanten meer werk hebben om hun belastingaangifte in te vullen. Wie recht heeft op een belastingvrijstelling moet die zelf aanvragen.

Aandeelhouders van coöperaties zoals Cera, Argen-Co, Ecopower of Alterfin hebben vanaf volgend jaar meer werk bij het invullen van hun belastingaangifte. Het gaat om honderdduizenden belastingplichtigen. Cera alleen al telt 412.000 coöperanten.

Tot eind 2017 waren dividenden van coöperatieve aandelen vrijgesteld van belastingen tot een bedrag van 190 euro per jaar en per belastingplichtige. Wie een dividend van Cera (aandeelhouder van KBC) of CrelanCo (de coöperatieve kas achter Crelan) ontving, kon dat gewoon innen zolang de som van de dividenden op jaarbasis niet meer dan 190 euro bedroeg.

Als de grens van 190 euro werd overschreden en geen roerende voorheffing werd ingehouden, moest wel een aangifte in de personenbelasting gebeuren, bijvoorbeeld voor wie dividenden van verschillende coöperaties ontving. Voor de belastingaangifte van dit jaar verandert daar niets aan.

Vanaf de belastingaangifte 2019 is het wel opletten geblazen. De federale regering besliste om de zowat 250 miljard euro op spaarboekjes te activeren. Ze doet dat door de fiscale vrijstelling voor intresten op spaarboekjes te halveren, van 1.880 naar 940 euro per jaar. Die maatregel is begin dit jaar ingegaan.

Meer investeringen

In ruil wordt een eerste schijf van 640 euro ( in 2017 werd 627 aangekondigd, maar dat bedrag is voor de inkomsten van 2018 al aangepast )  aan dividenden van Belgische en buitenlandse bedrijven vrijgesteld van de roerende voorheffing van 30 procent. Als u dit jaar dividenden van binnen- of buitenlandse bedrijven ontvangt voor een bedrag van 640 euro, levert u dat een besparing van 192 euro op (30% van 640 euro).

Berekend op een bruto-dividendrendement van 3 procent, betekent dat dat u ruim 21.000 euro in aandelen kan investeren zonder roerende voorheffing te betalen. De regering hoopt zo investeringen in ondernemingen aan te zwengelen en meer jobs te creëren.

Vanaf dit jaar valt de vrijstelling van 190 euro voor coöperanten onder de algemene vrijstelling voor dividenden. Als u dit jaar 190 euro aan dividenden van Cera en andere coöperaties ontvangt, kunt u maar 450 euro (640 - 190) aan dividenden van andere bedrijven belastingvrij ontvangen. Als u er toch meer ontvangt, moet u op het surplus 30 procent roerende voorheffing betalen.

Veel vragen

Het gevolg is dat ook coöperatieve vennootschappen vanaf dit jaar 30 procent roerende voorheffing bij de uitkering van een dividend inhouden. Als u die heffing wilt recupereren, moet u dat in de aangifte van uw belastingen in 2019 vragen.

Niemand weet hoe dat zal verlopen. Het is nog niet duidelijk of u een speciaal daarvoor bestemd vakje in de belastingaangifte moet invullen. Het is evenmin duidelijk of u in de belastingaangifte van 2019 gewoon het totaal bedrag aan ontvangen dividenden moet meedelen, of heel specifiek moet aangeven welke dividenden u van welk bedrijf hebt ontvangen. ‘Die vragen kunnen we nog niet beantwoorden. We zijn nog volop bezig aan de voorbereiding van de aangifte van het aanslagjaar 2018. Hoe de nieuwe reglementering verwerkt zal worden in de aangifte van volgend jaar, moeten we nog onderzoeken en bepalen’, zegt Florence Angelici, woordvoerder bij de federale overheidsdienst Financiën.

Voor investeringen in erkende ontwikkelingsfondsen zoals Alterfin blijft de belastingverminde ring van 5 procent op de investering overeind.

Er is wel een troost voor wie overweegt te participeren in een erkend ontwikkelingsfonds zoals Alterfin, Incofin, Oikocredit of BRS, coöperaties die microfinancieringen verlenen. Investeringen in zulke fondsen leveren een belastingvermindering van 5 procent op de investering op. De voorwaarde is dat u minstens 380 euro stort en dat u de aandelen in de ontwikkelingsfondsen minstens vijf jaar ononderbroken behoudt (tenzij bij een overlijden).

Voorts moeten de aandelen op naam en niet op naam van een koppel of een familie zijn uitgegeven. De belastingvermindering is begrensd tot 320 euro. Volgens de federale overheidsdienst Financiën verandert er niets aan de mogelijkheid om een belastingvermindering te krijgen.

Effectentaks

Coöperatieve aandelen zijn niet onderworpen aan de effectentaks. Aandelen in coöperatieve vennootschappen zoals Cera, Argen-Co of Beauvent zijn op naam. De effectentaks is verder pas verschuldigd als de waarde van uw effectenrekeningen in binnen- en buitenland 500.000 euro of meer bedraagt. De waarde van coöperatieve aandelen moet u dus niet in de berekening opnemen.

Dividendrendement nog niet altijd Bekend

Cera keert over 2017 een dividend van 3 procent uit. Argen-Co keerde een dividend van 3,25 procent uit, maar dat was over het gebroken boekjaar 2016-2017.

Bij de meeste andere coöperatieve vennootschappen, zoals bij CrelanCo, is het nog even wachten op de goedkeuring van de raad van bestuur voordat het dividendrendement over 2017 publiek wordt gemaakt.

Toch lichten sommige coöperaties een tipje van de sluier op. Het erkende ontwikkelingsfonds Incofin wil, net als vorig jaar, een dividend van 2,5 procent uitkeren. Alterfin mikt op 1 procent, Oikocredit op 0,75 procent.

Ook in de sector van de windenergie is het nog even wachten. Bij Ecopower is het boekjaar nog niet afgesloten. Wase Wind hoopt de coöperanten een dividend van 5,5 procent toe te kennen, net als over 2016. Bij Aspiravi Samen keurde de raad van bestuur op 16 maart een dividend van 3,50 procent goed, voor de cvba Limburg Wind 3,75 procent.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie