Advertentie
netto

Wat moet u aan de fiscus vertellen over uw buitenlandse rekening?

©shutterstock

De overheid steekt een tandje bij in de strijd tegen inkomsten die onder de radar van de fiscus blijven. Ze heeft steeds meer middelen om een beeld te krijgen van uw buitenlandse beleggingen.

Overweegt u uw buitenlandse rekening niet te melden in uw aangifte? Dat heeft steeds minder zin. Door de Common Reporting Standard (CRS) worden sinds september 2017 systematisch inlichtingen tussen 38 landen uitgewisseld. De Belgische fiscus heeft op die manier 529.904 geldige inlichtingen ontvangen over rekeninghouders in het buitenland. Dat blijkt uit een antwoord dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) eind maart gaf in de commissie Financiën. Het is niet duidelijk over hoeveel belastingplichtigen het gaat, omdat men meerdere rekeningen kan hebben. Het is de bedoeling dat die gegevens ook via MyMinfin toegankelijk zullen zijn, zodat u zelf kan zien wat de fiscus al weet over uw rekeningen in het buitenland.

Belastinggids 2018

De Netto Belastinggids, wegwijzer naar minder belastingen.

De Belastinggids is op 19/5 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Ook al krijgt de fiscus veel informatie automatisch, toch moet u in uw aangifte melding maken van uw rekeningen en levensverzekeringen in het buitenland. Ook juridische constructies en leningen die u aan startende kleine vennootschappen gaf, moet u melden.

1. Buitenlandse rekeningen

Als u in 2017 - al dan niet een tijdje - een rekening had in het buitenland, moet u dat melden in uw belastingaangifte: u kruist code 1075 aan. Het gaat om alle mogelijke types van rekeningen: zicht-, deposito-, termijn- of effectenrekeningen bij een buitenlandse bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling. Ook rekeningen van de partner met wie u gehuwd bent of wettelijk samenwoont of rekeningen op naam van uw minderjarige kinderen moet u hier melden. Een rekening bij PayPal, Google… ontsnapt in principe aan de aangifteplicht. Maar u moet de rekening wel melden als ze verbonden is aan uw beroepsactiviteit of als er hogere bedragen op staan dan strikt noodzakelijk om de transacties uit te voeren die u ermee financiert. Voor die rekeningen vult u bij het veld ‘Rekeningnummer’ het e-mailadres in dat u aan PayPal, Google... heeft meegedeeld om de transactie uit te voeren.

©Jacques Moeraert

U moet voor elke rekening aangeven op wiens naam ze stond en in welk land ze geopend is. De naam van de bank en het nummer van de belastingaangifte moet u niet doorgeven aan de fiscus. Wel moet u aankruisen dat u de gegevens over de rekening bij het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België - kortweg CAP - hebt gemeld. Waarover gaat het? Bepaalde gegevens over buitenlandse rekeningen moet u verplicht melden bij het CAP. Hebt u al eerder een bepaalde rekening gemeld, dan hoeft u dat niet nog een keer te doen. Er is geen jaarlijkse meldingsplicht. Wie zijn rekeningen nog niet meldde, kan op de website www.cappcc.be een meldingsformulier downloaden, het vervolledigen en vervolgens elektronisch terugsturen. Het is ook mogelijk een papieren meldingsformulier aan te vragen bij het CAP, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, dat te vervolledigen en vervolgens terug te sturen naar hetzelfde adres.

U moet altijd uw buitenlandse rekeningen melden, ook al hebben ze geen inkomsten gegenereerd. Hebt u van die rekening beleggingsopbrengsten geïnd? Die moet u niet in vak XIV melden, wel in vak VII.

Opgelet, kreeg u een vooraf ingevulde aangifte en hebt u een buitenlandse rekening, dan moet u verplicht een belastingaangifte op papier of via Tax-on-web indienen.

2. Buitenlandse levensverzekeringen

De fiscus wil niet alleen een beeld krijgen van uw buitenlandse rekeningen, maar ook van uw buitenlandse levensverzekeringen. Maar het is niet omdat u een levensverzekering hebt afgesloten bij bijvoorbeeld het Duitse Allianz, het Nederlandse ING of het Zwitserse Baloise, dat u automatisch een buitenlandse levensverzekering hebt. Als u het contract in België hebt afgesloten, is dat met de Belgische dochter en moet u de verzekering niet melden.

Aangifteplicht is er wel als u via een Belgische makelaar een contract hebt bij een in het buitenland gevestigde verzekeraar. De makelaar treedt dan op als tussenpersoon en niet als verzekeraar. Ook contracten afgesloten met een verzekeringsonderneming die in het buitenland is gevestigd, moet u verplicht melden. Denk aan een tak21- of tak23-beleggingsverzekering in Luxemburg, een buitenlandse schuldsaldo- of lijfrenteverzekering.

Als u, uw huwelijks- of wettelijk samenwonende partner of een minderjarig kind vorig jaar een buitenlandse levensverzekering had, moet u code 1076 aankruisen. Het maakt geen verschil of u de levensverzekering nog hebt of dat het contract in de loop van 2017 werd beëindigd. U moet ook de naam en voornaam vermelden van wie de verzekering afsloot en het land waar de verzekeraar is gevestigd. In tegenstelling tot wat geldt voor buitenlandse rekeningen moeten levensverzekeringen niet gemeld worden bij het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie