Zo vraagt u de 5 populairste belastingverminderingen aan

In alle gewesten kan u huishoudelijke hulp voordelig betalen met dienstencheques. Dat kan gaan over schoonmaken, wassen en strijken, verstelwerk of het bereiden van maaltijden. ©Photo News

Tal van investeringen worden fiscaal aangemoedigd met een belastingvoordeel. Het vak X, waar u dat voordeel moet claimen, ziet er dit jaar helemaal anders uit.

De regionalisering van de belastingaangifte laat zich duidelijk voelen in het vak waar u de belastingverminderingen vraagt. De mogelijke voordelen zijn opgesplitst naargelang die door de gewesten of de federale overheid worden gegeven. Het Vlaams Gewest is het gulst met belastingverminderingen: er zijn er zes in totaal. De Walen moeten het stellen met één minder: een Waals equivalent van de Vlaamse mama-en-papalening is er niet. Na de Brusselse belastinghervorming zijn er in de hoofdstad nog maar drie belastingverminderingen: voor PWA- en dienstencheques en voor sociale huurwoningen.

Belastinggids 2018

De Netto Belastinggids, wegwijzer naar minder belastingen.

De Belastinggids is op 19/5 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Met een belastingvermindering wordt een bepaald bedrag afgetrokken van de verschuldigde belasting. Als u weinig of geen inkomsten hebt, is het mogelijk dat u het voordeel misloopt. Dat gebeurt als het bedrag van uw belastingen lager is dan het bedrag van de vermindering. Let wel, het bedrag van uw belasting is niet hetzelfde als het bedrag dat u moet betalen of terugkrijgen nadat u uw belastingafrekening hebt gekregen. De belasting wordt berekend op basis van uw gezinssituatie en uw inkomsten. Maar een deel van de belasting heeft u al vooraf betaald, bijvoorbeeld via de bedrijfsvoorheffing die uw werkgever van uw loon inhoudt. Als er meer bedrijfsvoorheffing werd ingehouden dan u belastingen moet betalen, krijgt u een terugbetaling van de fiscus. Is er onvoldoende ingehouden, dan zal u moeten bijbetalen.

Om de uitgaven in deze aangifte op te nemen, moet u ze effectief in 2017 betaald hebben. De factuurdatum speelt geen rol, alleen de betaaldatum telt. Zo kunt u een factuur van de crèche van december 2017 die u in januari betaalde pas volgend jaar in uw belastingaangifte opnemen. Hou ook alle fiscale attesten en betalingsbewijzen bij. U moet die niet verplicht bij uw aangifte voegen, maar u moet ze wel kunnen voorleggen als de fiscus erom vraagt. Weet dat u tal van attesten ook kunt raadplegen via MyMinfin.be.

1. Dienstencheques

In alle gewesten kan u huishoudelijke hulp voordelig betalen met dienstencheques. Dat kan gaan over schoonmaken, wassen en strijken, verstelwerk of het bereiden van maaltijden. Voor hulp buiten de woning gaat het om boodschappen doen, strijken door een strijkcentrale en hulp bij het vervoer van personen met een beperkte mobiliteit. De eerste 400 cheques per persoon kosten 9 euro, maar voor het belastingvoordeel hanteren de drie gewesten een eigen regime. Ook het invullen van de belastingaangifte ziet er anders uit.

Gehuwden en wettelijk samenwonenden kunnen elk het belastingvoordeel krijgen, op voorwaarde dat elke partner een contract heeft gesloten met de dienstencheque-onderneming en cheques op zijn of haar naam koopt.

→ Vlaanderen

De aankoop van dienstencheques leidt tot een belastingvermindering van 30 procent voor een maximumaankoop van 1.440 euro aan diensten- en PWA-cheques. Concreet krijgt u voor maximaal 160 cheques een voordeel van 2,7 euro per cheque, zodat de werkelijke kostprijs niet 9 maar 6,3 euro bedraagt. U geeft het totaalbedrag van de aangekochte cheques aan bij code 3364/4364.

→ Brussel

Brussel geeft een belastingvermindering van 15 procent voor een maximumaankoop van 1.440 euro aan diensten- en PWA-cheques. U krijgt daarmee een voordeel van 1,35 euro voor de eerste 160 aangekochte dienstencheques. In werkelijkheid kost een dienstencheque van 9 euro na belastingvermindering slechts 7,65 euro. U geeft het totaalbedrag van de aangekochte cheques aan bij de code 3364/4364.

→ Wallonië

Er is een belastingvoordeel van 0,9 euro voor de eerste 150 dienstencheques. Bij code 3366/4366 geeft u niet het aankoopbedrag, maar wel het aantal gekochte cheques aan.

2. Pensioensparen

De populairste belastingvermindering is pensioensparen. Met stortingen op een pensioenspaarrekening of -verzekering bouwt u fiscaal voordelig een pensioenkapitaal op. Stortingen gedaan tot en met 31 december van het jaar waarin u 64 jaar bent, geven recht op een belastingvermindering van 30 procent.

In uw huidige aangifte mag u tot 940 euro aangeven bij code 1361/2316. Dat brengt het maximale voordeel op 282 euro (exclusief gemeentebelasting). Let wel, u mag de belastingvermindering voor pensioensparen niet combineren met die voor werkgeversaandelen. Koppels die samen een belastingaangifte indienen, hoeven niet dezelfde keuze te maken.

3. Kinderoppas

De opvangkosten voor baby’s, peuters, kleuters en kinderen in de lagere school kunnen aardig aandikken. Een klein deel van de factuur kan u recupereren via uw belastingaangifte. Voorbeelden van kosten die u kan inbrengen, zijn de crèche, een onthaalouder, voor- en naschoolse opvang, een zomerkamp met de jeugdbeweging en speelpleinwerking. Bijkomende kosten, zoals maaltijden of het lidgeld van de jeugdbeweging, worden niet beschouwd als opvangkosten en kunt u niet fiscaal inbrengen.

U kunt de kosten inbrengen tot de twaalfde verjaardag van uw kind (18 jaar voor kinderen met een zware handicap). De leeftijd op het moment van de opvang telt. Als uw zoon op 30 juni van vorig jaar twaalf jaar is geworden, kunt u zijn zomerkampen niet langer inbrengen. Het is niet nodig dat u zelf de opvangkosten hebt betaald, ook bijvoorbeeld oma of opa mogen ze bekostigd hebben.

Niet de integrale kostprijs levert een belastingvoordeel op: u kunt tot 11,20 euro per opvangdag inbrengen. Die beperking moet u ook maken in uw belastingaangifte. U telt 11,20 euro voor de dagen dat u meer dan het plafond betaalde. Voor de dagen dat u onder het plafond bleef, mag u het werkelijk betaalde bedrag in rekening nemen. Het beperkte totaalbedrag geeft u aan bij code 1384. Dat bedrag geeft recht op een belastingvermindering van 45 procent. Voor een opvangdag waarvoor u 11,20 euro of meer hebt betaald, krijgt u via uw belastingaangifte 5,04 euro terugbetaald (exclusief gemeentebelastingen).

Nieuw!

Alleenstaande ouders met een beperkt inkomen kunnen rekenen op extra ondersteuning. Voorwaarde is dat ze een nettoberoepsinkomen hebben van minimaal 3.200 euro. Voor wie minder dan 15.000 euro verdient, komt er op de al bestaande belastingvermindering van 45 procent nog eens 30 procentpunt bij. Voor inkomens tussen 15.000 en 19.000 euro daalt het percentage met het inkomen. Het extra voordeel is een belastingkrediet, wat betekent dat als er onvoldoende belastingen moeten worden betaald om het voordeel te verrekenen, de fiscus het terugbetaalt. Om het belastingvoordeel te genieten moet u in vak II de code 1101 aankruisen.

Een kind heeft altijd twee ouders. Welke ouder het belastingvoordeel krijgt, hangt af van de relatie van de ouders:

→ Gehuwden en wettelijk samenwonenden

Het totaalbedrag wordt aangegeven bij code 1384.

→ Feitelijk samenwonenden

Alleen de ouder die de kinderen fiscaal ten laste heeft, kan het belastingvoordeel claimen. Dat is de ouder die aan het hoofd staat van het gezin - iets wat u vrij kan kiezen.

→ Gescheiden ouders

Bij ouders met fiscaal co-ouderschap kan elke ouder de uitgaven aangeven die hij of zij effectief heeft betaald. Als u voor een kind onderhoudsgeld betaalt en daarvoor een belastingvoordeel vraagt, kunt u de kosten voor kinderopvang niet fiscaal inbrengen.

Hebt u weinig of geen opvangkosten voor een kind jonger dan drie jaar? U kunt beter af zijn door een verhoging van de belastingvrije som te vragen. Die laatste levert een belastingvoordeel op tussen 145 en 174 euro. Zodra u 29 opvangdagen kunt inbrengen van 11,20 euro, zal het voordeliger zijn die opvangkosten in te brengen.

4. Giften

Giften aan erkende goede doelen, zoals het Rode Kruis, de Koning Boudewijnstichting, Gaia, Kom op tegen Kanker, het Paleis voor Schone Kunsten, de Koninklijke Muntschouwburg… krijgt u gedeeltelijk terugbetaald. Specifiek voor giften aan de actie ‘Hongersnood 12-12’ in 2017 is het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties erkend.

Voorwaarde is dat u vorig jaar minstens 40 euro - al dan niet in één storting - aan eenzelfde instelling hebt overgemaakt. Uw vrijgevigheid leidt tot een belastingvermindering van 45 procent. Van een minimumgift van 40 euro krijgt u daarmee 18 euro (exclusief gemeentebelasting) terug.

U geeft het totaalbedrag van alle giften aan alle instellingen aan bij code 1394. Voor het geval u zeer vrijgevig zou zijn: u mag maximaal 10 procent van uw netto belastbaar inkomen aan giften fiscaal benutten, met een absolute bovengrens van 376.350 euro.

5. Startende ondernemingen

Om makkelijker geld naar jonge bedrijven te laten stromen, is de taxshelter voor startende ondernemingen vanaf dit aanslagjaar uitgebreid naar wie niet rechtstreeks in een bedrijf investeert, maar kapitaal verschaft via een erkend crowdfundingplatform of een startersfonds (niet via beleggingsfondsen). Particuliere investeerders kunnen jaarlijks tot 100.000 euro aan investeringen aangeven, op voorwaarde dat u hoogstens 30 procent van het maatschappelijk kapitaal koopt en zelf geen bedrijfsleider bent van de betreffende onderneming. Het bedrijf zelf kan zo tot 250.000 euro ophalen.

Een startende onderneming is minder dan vier jaar oud. Hoe groot het belastingvoordeel is, hangt af van de omvang van de onderneming op het moment dat u investeert. Een investering in een kleine onderneming (code 1318/2318) leidt tot een eenmalige belastingvermindering van 30 procent, voor een micro-onderneming (code 1320/2320) is er een verhoogd tarief van 45 procent. Welke crowdfundingplatformen erkend zijn, vindt u op de website van de FSMA:

Een micro-onderneming is een kleine vennootschap die zelf geen dochter- of moedervennootschap is en bij het afsluiten van het boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschrijdt: een balanstotaal van 350.000 euro, 700.000 euro jaaromzet (exclusief btw) en gemiddeld 10 werknemers.

Voor een kleine onderneming ligt het plafond op een balanstotaal van 4,5 miljoen euro, een jaaromzet van 9 miljoen euro en 50 werknemers.

U moet de aandelen minstens vier jaar bijhouden. Bij een eerdere verkoop moet u het deel van de belastingvermindering pro rata teruggeven, tenzij de vervroegde verkoop het gevolg is van het faillissement van de betrokken onderneming. Bij de code 1328/2328 geeft u het bedrag aan, berekend volgens de formule: 1/48ste van de belastingvermindering x het aantal volle maanden dat nog overblijft tot het einde van de 48 maanden.

U bent niet verplicht de attesten die u krijgt van de micro-onderneming bij uw aangifte te voegen. Het is aanbevelenswaardig dat wel te doen, omdat de fiscus de attesten niet automatisch doorgespeeld krijgt. De fiscus kan uiteraard bij u de attesten opvragen, maar uw belastingafrekening zal dan langer op zich laten wachten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie