'Beleggen is een werkwoord'

Professor-emeritus Roland Van der Elst (85).

De Beursrally gaat zijn laatste fase in. Mentor Roland Van der Elst, een beursgeleerde met 62 jaar ervaring, beantwoordt de vragen van jonge beleggers.

Leen Moortgat ©Debby Termonia

Leen Moortgat (26)

'De beurs lijkt heel duur momenteel. Hoe hard moet ik rekening houden met koers-winstverhoudingen?'

Roland Van der Elst: 'Sommige deelnemers beginnen schrik te krijgen van het koersniveau, zeker in de Verenigde Staten. Ze vragen zich af hoe ze de koersen moeten beoordelen om toch nog eventueel in te stappen. Koers-winstverhoudingen zijn een veel gebruikte methode, maar die staan nu allemaal boven het historisch gemiddelde.'

'Als een historisch gemiddelde geen rekening houdt met de uiterst lage rentestanden, dan krijg je een foutief beeld. Temeer omdat algemeen verwacht wordt dat de rente nog jaren laag zal blijven om de economie te steunen en om geen beurscrashes te veroorzaken, want die zouden onvermijdelijk een weerslag hebben op de economische gang van zaken. De lage rente is een zware concurrent voor beleggingen in obligaties en spaarboekjes. Ze maakt aandelen aantrekkelijker, wat de koersen doet stijgen.'

'Een betere waarderingsmethode is de vrije kasstroom: het geld dat een onderneming overhoudt als alles betaald is. Met andere woorden, geld dat uitgekeerd kan worden, of, beter nog, dat geherinvesteerd wordt om groei te creëren, althans als de onderneming goed geleid is en actief in een sector met groeimogelijkheden. Een zogenaamd 'goedkope' koers kan wijzen op een sector met veel concurrentie of met achterhaalde activiteiten.'

'Voor wie goed zijn huiswerk maakt, is het nooit te laat om in een onderneming met toekomst te stappen. Want niemand kan de toekomst voorspellen, en ondernemingen met groeiende winsten moeten uiteindelijk ook tot hogere koersen komen, zij het niet onmiddellijk.'

'Heel wat factoren beïnvloeden de koersen. Het is belangrijk geleidelijk te werk te gaan en periodiek een vast bedrag te beleggen. Dan krijg je meer waar voor je geld als de koersen laag staan. En wanneer dat is, weet je pas achteraf. De vrije kasstroom, of free cashflow, vind je in elk analistenrapport en ook in de jaarrekening op de website van elke onderneming.'

Stefan Willems ©Debby Termonia

Stefan Willems (27)

'Hoe bepaal ik het best hoeveel risico ik kan nemen en hoeveel ik als buffer apart moet houden?'

Van der Elst: 'De vuistregel is: wie 50 jaar is, belegt idealiter 50 procent in aandelen en 50 procent in rentedragende producten. Bij een 75-jarige is het respectievelijk 25 en 75 procent, bij een 25-jarige 75 en 25 procent. Hoe jonger dus, des te meer risico je je kan veroorloven. Als jongere mag en kan je meer risico nemen omdat op de beurs met een langetermijnperspectief gewerkt wordt.'

'Met de lage rente brengen spaarboekjes en obligaties praktisch niets meer op, althans als je voorzichtig wil blijven. Dus mag je meer risico nemen. Op dit ogenblik beschouwen we spaarboekjes en obligaties juist wel als risico omdat je door de inflatie, de stijging van de levensduurte, koopkracht verliest.'

'Voor mij persoonlijk is risico de kans dat je het geld niet hebt wanneer je het nodig hebt. Het is dus voor iedereen een persoonlijke kwestie, waarbij ook de leeftijd een rol speelt. Alleszins zijn aandelen geen gokinstrument, maar een spaarinstrument voor de lange termijn. Omdat de prijzen van huizen, appartementen en gronden door de toenemende levensduurte doorgaans stijgen, is de aankoop van een eerste onroerend goed meestal een prioritaire investering.'

Stefanie Huybrechts. ©Debby Termonia

Stefanie Huybrechts (22)

'Ik wil de kosten zo laag mogelijk houden. Hoe pak ik dat aan?'

Van der Elst: 'Ondertussen zullen heel wat deelnemers gemerkt hebben dat veelvuldig traden een belangrijke hap kan nemen uit de return, de opbrengst. In het kader van deze wedstrijd zijn de kosten van de tussenpersoon zeer laag gehouden. Het is vooral de beurstaks van 0,35 procent die doorslaggevend is. En je betaalt die kosten tweemaal: bij aan- en bij verkoop!'

'Wie in het echt wil beleggen moet dus een kleine vergelijkende studie maken, waarbij de klassieke banken in het nadeel zijn en de online brokers in het voordeel  omdat je zelf het werk doet. Buitenlandse brokers bieden soms aanlokkelijk lage transactiekosten, maar ze bezorgen je soms voor veel extra administratie omdat sommige de beurstaks niet automatisch inhouden. Zonder het te weten kun je een belastingontduiker zijn, wat je zuur kan opbreken.'

'Hou ook rekening met de ordergrootte, zodat de vaste of minimumkosten geen te grote hap nemen. Als je met kleine budgetten werkt, waardoor de transactiekosten groter zijn dan de beurstaks, koop dan enkel aandelen voor de (middel)lange termijn, minstens één jaar.'

Hassan Al Hilou ©Debby Termonia

Hassan Al Hilou (21)

'Ik heb als ondernemer weinig tijd. Kijk ik dan beter naar fondsen of trackers?'

Van der Elst: 'Wie in fondsen wil beleggen, moet er rekening mee houden dat er modes zijn. Technologie- en farmafondsen zijn nu in. Ze hebben sterk kunnen genieten van de stijging van de aandelen. Ze zijn evenwel geen waarborg voor toekomstige winsten. Een andere benadering is een landen- of een regiofonds. Het is duidelijk dat de Aziatische markten meer groeipotentieel hebben dan de Europese landen en dat de Verenigde Staten veel dynamischer zijn dan onze oude westerse wereld.'

'Omdat kosten ook hier belangrijk zijn, opteer je het best voor indexfondsen. Die zijn er al met een jaarlijkse kostenratio van 0,2 tot 0,5 procent. Doorgaans rekenen aandelenfondsen jaarlijks meer dan 1 procent aan. Lees ook eerst de brochure die voor elk fonds bestaat en waarbij een risicobarometer hoort: meer of minder risico.'

'Wegens de lage kosten zullen veel beleggers, ook jongeren, de voorkeur geven aan trackers. Persoonlijk werk ik liever met individuele aandelen. Ik wil weten wat ik in bezit heb. Ik wil de ondernemingen in kwestie zelf kunnen opvolgen. Ik wil me echt mede-eigenaar voelen. Dat heb je niet met een fonds. Fondsen zijn wel oké voor beleggers die niet veel tijd willen investeren in het begrijpen en het uitkiezen van individuele aandelen.'

'En nu maar hopen dat na de eindejaarsrally ook de eerste weken van januari positief zijn voor de beurs. Die kans is er, want velen hebben nieuw te beleggen geld: een mooie nieuwjaarszakcent, een dertiende maand, een premie op het werk, het geld van een reis die niet kon doorgaan... Toch altijd voorzichtig blijven als het om eigen geld gaat! Zodra de wedstrijd voorbij is, moet het gokken gedaan zijn. Beleggen is een werkwoord!'

De Beursrally, de beleggerswedstrijd van De Tijd, loopt nog tot en met 22 januari 2021. Alle info op www.beursrally.be.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie