Wereldhave: ‘Impact vertrek van Carrefour is beperkt'

Carrefour huurt van Wereldhave Belgium winkels in Luik (foto) en Genk die ze wil sluiten. ©BELGA

Het vertrek van Carrefour zal slechts een beperkte impact hebben op het netto resultaat van Werelhave Belgium in 2018, benadrukt de specialist van shoppingcentervastgoed bij de publicatie van de jaarresultaten.

Carrefour is de grootste huurder van Wereldhave Belgium . De warenhuisketen wil evenwel zijn twee (enige) hypermarkten die het huurt van Wereldhave Belgium sluiten.

Via de pers vernam het management van Wereldhave Belgium op 25 januari de intentie van Carrefour om haar winkels in de shopppingscentra Shopping 1 (Genk) en Belle-Ile (Luik) te sluiten.

‘Op heden werd geen enkel formeel intiatief genomen door Carrefour en blijven de bestaande handelsovereenkomsten van kracht.  In Luik is er een contractuele opzegmogelijkheid  per 23 september en voor Genk per 30 november 2019’, aldus het persbericht.

Wereldhave wacht alvast niet af en bestudeert alternatieven.  

De huurinkomsten van de twee hypermarkten van Carrefour vertegenwoordigen slechts 3,7 procent van de totale huurmassa. Die inkomsten zullen in 2018 grotendeels verder kunnen worden geïnd.

Gratis parking

 De winst van Wereldhave Belgium is  vorig jaar gedaald van 66,2 miljoen euro naar 54,7 miljoen euro. 

 De bezettingsgraad is licht gezakt, van 95,8 procent eind 2016 naar 94,3 procent eind 2017.

Op vergelijkbare basis daalden de huurinkomsten in de winkelcentra met 1,1 procent. Het jaar voordien was er nog een stijging met 4,9 procent. De terugval is vooral het gevolg van het gratis maken van de parking in Shopping 1 in Genk.

Dat shopping center kampt met een leegstand van 20,3 procent. En dat was voor de aankondiging van de sluiting van de Carrefour, de trekker op de site. Door de gratis parking stijgt het aantal bezoekers en de omzet van de winkels wel.

De reële waarde van de vastgoedportefeuille bleef vrijwel onveranderd (786,5 miljoen euro).

Lage schuldgraad

De schuldgraad van Wereldhave Belgium bedraagt slechts 29 procent. Omdat het Luikse shoppingcentrum Belle-Ile meer dan 20 procent vertegenwoordigt in de totale portefeuille, mag de schuldgraad slechts 33 procent bedragen in plaats van 65 procent.

Door voortaan ook overnames te doen van retailparken in België en activa in Luxemburg, wil Wereldhave Belgium het aandeel van Belle-Ile onder de 20 procent doen dalen.

Verwachtingen

De nettowaarde per aandeel steeg van 86,41 euro naar 89,25 euro per aandeel.

Het netto resultaat in de kernactiviteiten (huuropbrengsten, vastgoedkosten, algemene kosten en financieel resultaat)  daalde van 5,78 euro per aandeel tot 5,68 euro per aandeel.

Voor 2018 gaat Wereldhave Belgium uit van een netto resultaat van kernactiviteiten (winkels) per aandeel in de bandbreedte van 5,7à à 5,80 euro.

Dividend   

Aan de algemene vergadering zal een ongewijzigd dividend van 5,10 euro bruto per aandeel worden voorgesteld. 

Voor het eerst zal de aandeelhouders een keuzedividend worden aangeboden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud