'Economische crisis moet taboes doen sneuvelen'

Crisissen zijn voor oud-premier en Europarlementslid Jean-Luc Dehaene (CD&V) nog altijd uitdagingen. De huidige financiële crisis moet de samenwerking in Europa een flinke stap vooruit helpen. Dehaene pleit voor één Europees toezicht voor de financiële sector in de eurozone. De eurolanden moeten als eurozone ook meepraten over de nieuwe monetaire wereldorde.