'Aan het begin van de legislatuur werden er 2,6 keer meer belastingen op arbeid geheven dan op kapitaal. Vandaag is dat 1,8 keer.'

De redactie toetst het waarheidsgehalte van een uitspraak gedaan in de verkiezingscampagne aan de harde feiten of cijfers.