**DEXIA: NOTERING OPGESCHORT TOT MAANDAGMORGEN 10 OKTOBER