België moet in 2013?bijna 5 miljard euro besparen

België moet in 2013 4,6 miljard euro besparen en/of nieuwe belastingen bedenken om de begrotingsdoelstelling te halen die is afgesproken met Europa. Dat kan worden afgeleid uit de economische begroting van het Planbureau.