Belgische ondernemers somberder

Het vertrouwen van de Belgische ondernemers is in oktober opnieuw gedaald, nadat het in september nagenoeg stabiel was gebleven. Zowel voor de verwerkende nijverheid, de bouw, de handel als de dienstverlening aan bedrijven zijn de vooruitzichten minder goed.