Britten bereid Libor te delen

De Britse banken lijken bereid hun alleenheerschappij over de referentierente Libor op te geven.