Chinezen waarschuwen voor Amerikaans protectionisme

(tijd) - China vraagt de Amerikaanse regering een wet te blokkeren die de VS zou toelaten om invoerrechten te heffen op Chinese goederen. 'De wet zou de gezamenlijke inspanningen van China en de VS én van de internationale gemeenschap om de economie te herstellen dwarbomen', zo waarschuwt de Chinese minister van Buitenlandse zaken, Ma Zhaoxu.