Gemeenten werken aan Electrabel-exit bij Eandis

De Vlaamse gemeenten willen Electrabel versneld uitkopen bij de intercommunales die samen de energienetbeheerder Eandis vormen.