IMF somber over Griekenland

(tijd) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) begint steeds meer te betwijfelen of Griekenland in staat is de structurele hervormingen door te voeren die nodig zijn om het land er bovenop te helpen.