Intervest stelt hoger dividend in vooruitzicht

Intervest Offices & Warehouses (Intervest O&W) stelt voor boekjaar 2012 een brutodividend van 1,70 à 1,80 in het vooruitzicht. Daarmee zou de bevak een punt zetten achter twee jaar met een stevige knip in de coupon.