Kredietwaardigheid Frankrijk naar omlaag

Frankrijk moet economische hervormingen doorvoeren, wil het de groei aanzwengelen en gelijke tred houden met de andere eurolanden. Dat zegt het ratingbureau S&P dat 's lands kredietwaardigheid met een trapje verlaagt.