Megaverliezen voor Spaanse genationaliseerde banken

De vier Spaanse genationaliseerde banken hebben dit jaar erg grote verliezen geleden. De rekening loopt eind 2012 wellicht op tot ruim 35 miljard euro.