Reorganisatie op til bij KBC

De top van KBC is de strategie van de bank-verzekeraar aan het bijsturen. Naar De Tijd vernam, gaat die oefening gepaard met ingrepen in de organisatie. Banenverlies is niet uitgesloten. Mogelijk komt er de komende weken al meer duidelijkheid over de gevolgen. De ongerustheid bij het personeel neemt toe.