Vooruitblik Euronext Brussel 31 juli 2012

Dinsdag belooft een belangrijke test te worden voor de Bel20. De Brusselse beursbarometer noteert na de appelflauwte dit voorjaar weer op het hoogste peil sinds april. En totnogtoe ontpopt de Bel20 zich met een winst van 11 procent sinds nieuwjaar tot één van de best presterende Europese beursindexen.