Vooruitblik Euronext Brussel woensdag 18 december

De markten zijn vandaag opnieuw in de ban van de Fed. Op bedrijfsvlak komt FedEx met resultaten en die vormen vaak een goede aanwijzing voor wat de economie op korte termijn te wachten staat.