Werkgevers werven minder snel aan

De aanhoudende onzekerheid over de stabiliteit van de wereldeconomie doet de Belgische werkgevers steeds meer aarzelen om aan te werven. Slechts 7 procent van werknemers verwacht een stijging van de tewerkstelling in het vierde kwartaal. Drie procent verwacht een daling. Een en ander blijkt uit de driemaandelijkse rondvraag van de uitzendgroep Manpower bij 750 werkgevers.