Fiscus meedogenloos bij aftrek privékosten

Een Porsche Cayenne. Het voordeel van alle aard voor de bedrijfsleider of zijn personeel moet vanaf 1 juli correct en tijdig worden aangegeven. Zoniet dreigt een extra-heffing van 309 procent ( foto Getty Images) ©Getty Images

Bedrijfleiders zijn maar beter op hun hoede als ze het voordeel van een bedrijfswagen, een reis of een iPad niet correct aangeven. Vanaf 1 juli riskeren de bedrijven monsterheffingen bij een onjuiste aangifte van de voordelen van alle aard.

Een bedrijfswagen, een reis naar het buitenland, een mobiele telefoon, een ipad of een etentje,.... Het zijn maar een paar voorbeelden van goederen of diensten die een vennootschap betaalt, maar waarvan de bedrijfsleider of zijn werknemers het voordeel kunnen genieten.

Niets belet dat de vennootschap die private kosten betaalt op voorwaarde dat ze die correct én tijdig op fiches aangeeft.

‘Vanaf 1 juli zal de fiscus geen mededogen meer tonen als de fiches niet correct, niet volledig  of niet binnen de normale aangiftetermijn zijn ingevuld’, zegt Kristof Willekens, fiscaal adviseur bij de ondernemersorganisatie UNIZO. 

Zijn de fiches niet goed ingevuld, dan zal de fiscus de kost verwerpen en een bijkomende aanslag vestigen van 309 procent van de verworpen kost, de zogenaamde bijzonder aanslag geheime commissielonen.

Als een bedrijf voor de zaakvoerder bijvoorbeeld een ipad koopt van 600 euro, en die kost vervolgens niet correct aangeeft, dan zal de ficus die kost in de belastingaangifte van de vennootschap  verwerpen én een aanslag van 600 euro x 309 procent of 1854 euro vestigen.  ‘Het betreft een heffing die tot nu alleen werd toegepast tegenover zware fraudeurs’, zegt Willekens.

UNIZO, maar ook het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (IAB), vrezen dat  vooral de kleinere zelfstandigen de dupe zullen worden. Volgens Willekens kan men niet van de kmo-ondernemer verwachten dat hij alle ontwikkelingen op fiscaal vlak op de voet volgt.  ‘Neem de aanhoudende onzekerheid over de bedrijfswagens. Om het voordeel voor de zaakvoerder of werknemers te berekenen, moet het bedrijf uitgaan van de cataloguswaarde, ook als het om een tweedehandswagen gaat. Maar een databank met de cataloguswaarde van alle mogelijke voertuigen is er nog steeds niet. Hoe kan je dan verwachten dat een bedrijfsleider die fiches correct invult. Daar is geen kwaad opzet mee gemoeid.’

De organisatie heeft er geen moeite mee dat opzettelijke misbruiken worden bestraft. Maar volgens UNIZO liggen de foutieve of onjuiste fiches vooral aan een gebrek aan informatie. Willekens: ' Voor veel ondernemers en ook boekhouders is het op dit moment niet helder wat nog mag en wat niet en is er nood aan meer duidelijkheid. We willen duidelijk weten dat de 309% enkel mag worden toegepast als men opzettelijk nalaat om een fiche op te stellen voor privékosten die door de vennootschap worden betaald. Nu bestaat de vrees dat de fiscus de grijze zone zal benutten om monsterheffingen op te leggen’, aldus nog Willekens.

De regeling is het gevolg van een circulaire die vorig jaar al heel wat protest ontlokte. De toenmalige minister van Financiën Didier Reynders (MR) meldde dat hij de fiscus zou terugfluiten. Maar uiteindelijk kwam er alleen een overgangsperiode gedurende dewelke de vennootschappen de situatie nog konden rechttrekken. Die overgangsperiode loopt vandaag af.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud