De vaste hand in het Braziliaanse succesverhaal

©BELGA

De Braziliaanse president, Luiz Inácio Lula da Silva, bracht zijn land de nodige financiële rust, wat leidde tot een ongekende economische groei. Toen hij in 2002 werd verkozen, had Lula de schijn tegen. Als ex-vakbondsleider werd hij door de financiële elite met het gepaste wantrouwen bekeken. Maar gaandeweg bleek de sociaaldemocraat wel oog te hebben voor de economische ontwikkeling van zijn land en het doorvoeren van sociale programma’s.

Dat bleek in 2009 duidelijk. Brazilië werd maar even getroffen door de crisis: het kende twee kwartalen van achteruitgang, maar de conjunctuur trok snel weer aan. Lula voerde een herstelprogramma door. Zo kon de binnenlandse vraag de weggevallen export gedeeltelijk opvangen. Voor 2010 rekent de regering op een groei van 4,5 procent. Tovermiddelen zijn er niet. Het herstelplan komt er door massieve overheidsuitgaven en door in te grijpen in de prijzen. Zo ligt de broodprijs vast tot eind 2010 door de belasting op meel af te schaffen.

Kort

  • 64 jaar
  • Braziliaan
  • Richtte in 1980 de arbeiderspartij PT (Partido dos Trabalhaores) op
  • Won in 2002 de presidentsverkiezingen en werd in 2006 herverkozen

Brazilië kampt met vele problemen, van een gebrekkig onderwijssysteem over grote armoede tot een gerechtelijk systeem met vele gebreken. Maar Lula is er wel in geslaagd de munt, de real, te stabiliseren en de galopperende inflatie onder controle te krijgen. De centrale rentevoet bedraagt 8,75 procent, veel naar onze normen, maar een enorme prestatie in een land waar 30 procent eerder regel dan uitzondering was.

Lula combineert de economische herstructureringen met een voorzichtig sociaal beleid. Daarbij moet hij vooral opboksen tegen zijn eigen partij, die hem meer naar links wil trekken. Brazilië, dat dit jaar de organisatie van de Olympische Spelen in 2016 binnenhaalde en in 2014 het gastland is van het WK voetbal, is een economische wereldmacht geworden. In tegenstelling tot pakweg de Venezolaan Hugo Chávez heeft Lula toegang tot de wereldleiders en luisteren die naar hem. De Braziliaanse stabiliteit kwam er misschien niet alleen door Lula, het is wel zijn verdienste dat die de laatste zeven jaar niet ontspoord is.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud