Flexibiliteit redt geen jobs meer

De werknemers zijn de grote verliezers van de door de financiële sector veroorzaakte recessie. De lange periode van hoge werkloosheid die ons wacht toont dat niemand nog in ernst kan volhouden dat jobflexibiliteit de sleutelfactor is voor een lage werkloosheid. Nochtans heeft ook Europa zich jarenlang aan dat Amerikaanse model gespiegeld.