Verhuur van uw bedrijfsdak

Investeren in zonnepanelen is niet goedkoop, maar betaalt zichzelf terug. Toch kiezen sommige bedrijven voor een verhuurformule. Wat houdt die precies?

Op almaar meer daken van bedrijfsgebouwen staan zonnepanelen. Sommige bedrijven kiezen voor een alternatieve verhuurformule. Daarbij verhuurt de gebouweigenaar zijn dak gedurende minstens twintig jaar aan een energiepartner. Die partner plaatst zonnepanelen op dat dak, en neemt de exploitatie, het onderhoud en alle kosten voor zijn rekening. Daarnaast zorgt hij voor de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en ontfermt hij zich doorgaans ook over de verzekeringen en administratie.

“De eigenaar moet bij zo’n verhuurformule dus zelf niets investeren”, zegt Kevin Schrijvers van ingenieursbureau Encon. “Bovendien krijgt hij een aanzienlijke korting op de opgewekte groene stroom, vaak 25 tot 50 procent. Uiteraard is er ook een voordeel voor de andere partij. Niet-verbruikte stroom wordt naar het elektriciteitsnetwerk overgedragen, en de partner krijgt hiervoor een financiële compensatie. Daarnaast heeft hij recht op alle subsidies voor de investering in zonnepanelen. Maar die zullen stilaan uitsterven. Daardoor worden verhuurformules minder aantrekkelijk.”

Recht van opstal

“Voor zo’n verhuurformule heb je een dakoppervlakte van minimaal 1.500 à 2.000 vierkante meter nodig”, zegt Schrijvers. “Meestal wordt gewerkt via een recht van opstal. Alle details worden vastgelegd in een contract. Maar een klassieke opstalovereenkomst biedt onvoldoende rechtszekerheid. Daarom moet u zeker via bijkomende clausules een aantal specifieke elementen bepalen (zie Tips).”

“Voor het recht van opstal kan de gebouweigenaar nog eens een bijkomende vergoeding opstrijken van 1 tot 1,5 euro per vierkante meter. Doorgaans krijgt hij de keuze tussen deze vaste vergoeding en een hogere korting op de elektriciteitsprijs. Bij een hoog verbruik kiest hij het best voor een maximale korting. Maar gaat het bijvoorbeeld over een dak van een bedrijfshal waarin weinig elektriciteit verbruikt wordt? Dan is de gegarandeerde opstalvergoeding interessanter.” I

TIPS : Wat moet u contractueel vastleggen bij de verhuur van uw bedrijfsdak?

  • Wat gebeurt er bij schade aan uw gebouw door de plaatsing van de zonnepanelen?
  • Wat zijn de verantwoordelijkheden en plichten van beide partijen?
  • Wie zorgt voor welke verzekeringen?
  • Welke korting krijgt u op de elektriciteitsprijs?
  • Welke vergoeding krijgt u voor het recht van opstal?
  • Welke regeling wordt getroffen wanneer uw dak tijdens de huurperiode moet hersteld of zelfs vervangen worden?

 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud