Advies EU-Hof niet mals voor toegang tot havenarbeid

©BELGA

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie oordeelt dat het Belgisch poolsysteem van erkende havenarbeiders het recht van vrije vestiging en vrij verkeer van werknemers tart.

In een notendop suggereert de advocaat-generaal dat de erkenning van havenarbeiders gerechtvaardigd kan zijn om veiligheidsredenen, maar dat het Belgisch poolsysteem buitensporige elementen bevat waardoor de Europese regels van vrij verkeer in het gedrang komen.

Het Belgisch Grondwettelijk Hof had het Europees Hof van Justitie gevraagd de Europese regels te verduidelijken. Dat gebeurde na een klacht van het logistiek bedrijf Middlegate in Zeebrugge en het Antwerpse Katoen Natie.

Het advies van de advocaat-generaal wordt in de meerderheid van de gevallen gevolgd door het voltallige Hof van Justitie. De uitspraak valt over enkele maanden.

Opmerkelijk is ook dat de advocaat-generaal geen argumenten ziet om het systeem van erkenning van havenarbeiders na de definitieve uitspraak te handhaven, in afwachting van een aangepaste wet. Het risico op sociale onvrede en rechtsonzekerheid zijn 'geen dwingende redenen van algemeen belang' om de havenwet te handhaven.

De Europese Commissie begon in 2014 al een inbreukprocedure tegen de verplichting om met een pool van erkende havenarbeiders in de havens te werken, ook bij logistieke activiteiten. Na drie jaar onderhandelen legde de Commissie zich neer bij een licht gewijzigde wet-Major. Nieuwe aanwervingen voor logistieke activiteiten kunnen geleidelijk van buiten de pool komen. Maar het moet wel nog altijd om erkende havenarbeiders gaan.

Vijf probleempunten

De advocaat-generaal stipt vijf problematische elementen van de havenwet aan. De procedure waarbij de paritair samengestelde commissies van vakbonden en werkgevers in het havengebied beslissen over de erkenning van havenarbeiders mist procedurele waarborgen. De naleving van het certificaat van medische en psychische geschiktheid ligt eveneens bij het controleorgaan van werkgevers en vakbonden.

Voorts kunnen arbeiders die geen deel uitmaken van de pool alleen erkend worden voor de duur van hun arbeidsovereenkomst. De CAO op de havenarbeid beperkt bovendien de mobiliteit van havenarbeiders tussen de verschillende havengebieden. Ten slotte moeten logistieke werknemers beschikken over een veiligheidscertificaat, in de vorm van een pas, dat hernieuwd moet worden bij elke arbeidsovereenkomst.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud