Advertentie

Algemene bewaring van datagegevens onwettig

Databewaring bij Facebook. ©BELGAIMAGE

Een algemene en onbeperkte bewaarplicht van datagegevens, bijvoorbeeld in de strijd tegen terrorisme, is onwettig. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist.

Providers kunnen niet worden verplicht om alle gegevens van hun klanten, zonder enig onderscheid, onbeperkt op te slaan in de strijd tegen terrorisme of voor de staatsveiligheid.

Daarmee houdt het Europees Hof van Justitie vast aan zijn eerdere rechtspraak, ondanks de tendens in Europa om van dataretentie meer de norm te maken. Het nieuwe arrest komt er naar aanleiding van Franse en Belgische zaken.

Uitzonderingen

Dataretentie wordt niet volledig onmogelijk. Een tijdelijk algemeen bevel is wel mogelijk bij reële dreiging, op voorwaarde dat de gegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk en door wet is opgelegd.

Door het arrest van het Europees Hof zullen rechters bewijs dat voortkomt uit algemene en onbeperkte dataretentie onrechtmatig moeten verklaren.

Ook het gericht bewaren is niet verboden. Daarnaast belet het Hof niet dat verdachten gevolgd worden via hun gegevens. Beide situaties moeten evenwel gepaard gaan met effectieve waarborgen van rechtsbescherming. Tot slot worden IP-adressen en andere manieren om de identiteit te linken aan de gebruiker van een elektronisch communicatiemiddel niet verboden.

Het arrest heeft niet alleen impact op welke wetgeving lidstaten kunnen aannemen, maar kan ook strafzaken over terrorisme in het gedrang brengen. Rechters zullen moeten oordelen of bewijs dat voortkomt uit algemene en onbeperkte dataretentie rechtmatig is. Daarvoor is nodig dat de betrouwbaarheid ervan kan worden aangevochten in een open debat.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud