Alle Nederlandse partijen beloven lastenverhoging bedrijven

De boegbeelden van de Nederlandse partijen tijdens een coronaproof tv-debat. ©EPA

Alle politieke partijen in Nederland stellen in aanloop naar de verkiezingen hogere lasten voor bedrijven in het vooruitzicht.

Nederlandse bedrijven moeten zich schrap zetten voor hogere belastingen na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in Nederland. In de campagne beloven alle politieke partijen aan de kiezer dat de overheidsuitgaven zullen stijgen en dat de lasten op bedrijven en vermogen de hoogte in zullen gaan.

Over hoeveel de lasten moeten stijgen, verschillen de partijen wel van mening. Uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau blijkt dat de sociaaldemocratische PvdA het verst wil gaan met bijna 42 miljard euro aan extra lasten.

De liberale VVD van premier Mark Rutte, die voorop ligt in de peilingen, is voorstander van 5,6 miljard euro extra lasten. Gemiddeld komen de huidige coalitiepartners - VVD, D66, CDA en ChristenUnie - aan een stijging van de belastingen met 9 miljard euro.

De partijen zoeken niet alleen inkomsten om de corona-uitgaven te betalen, maar ook om de gewone uitgaven te verhogen.

In Het Financieele Dagblad noemt de werkgeversorganisatie VNO-NCW de plannen 'schrikbarend'. Bedrijven teren nu al in op hun reserves om de coronacrisis door te worstelen, luidt het. Extra belastingen schaden de creatie van nieuwe banen en wegen op investeringen in klimaat en digitalisering, vreest de bedrijfswereld.

Zorg en groei

Politieke partijen zoeken niet alleen inkomsten om de corona-uitgaven te betalen, maar ook om de gewone uitgaven te verhogen. Alle partijen in Nederland beloven dat de overheid meer zal doen, vooral voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. Bijna alle partijen willen ook de lonen in de zorg optrekken, net zoals in België is gebeurd.

Ondanks de belastingverhogingen voor bedrijven proberen de Nederlandse partijen de economische groei te verhogen. Ze willen het begrotingstekort en de schulden op korte termijn laten oplopen. De meeste partijen verschuiven ook op lange termijn financiële lasten naar toekomstige generaties.

Alleen de liberale VVD, de ChristenUnie en de Staatkundig Gereformeerde Partij houden die transfer onder controle. De staatsschuld blijft bij hen ook op lange termijn onder 60 procent van het bruto binnenlands product. De Belgische staatsschuld ligt twee keer zo hoog.

VS en VK

De Nederlandse verkiezingsplannen zijn een onderdeel van een breder debat, dat gaat over de vraag hoe de coronaput in de overheidsfinanciën kan worden gedicht. Het kan alleen pijnloos als de economie groeit en daardoor zowel de inkomens als de belastingen stijgen. Maar het is twijfelachtig of het volledig zo zal kunnen.

Ook in het VK lijkt een verhoging van de vennootschapsbelasting een optie.

Daarom lijkt een beweging bezig waarbij belastingen omhooggaan. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde tijdens zijn campagne aan dat hij de belastingverlagingen zou terugdraaien die zijn voorganger Donald Trump doorvoerde. In het stimulusplan dat Biden in januari voorstelde, zaten die belastingverhogingen niet vervat, maar wellicht komen ze nog.

In het Verenigd Koninkrijk stelt minister van Financiën Rishi Sunak woensdag het ontwerp van begroting voor. Ook daar wordt uitgekeken naar eerste indicaties over wie de coronafactuur zal moeten betalen. Stijgingen van de personenbelasting, de btw of de socialezekerheidsbijdragen lijken uitgesloten, maar een verhoging van de vennootschapsbelasting lijkt wel een optie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud