Advertentie
Advertentie

Anjers van de revolutie zijn verwelkt

Economische ellende dreef legerofficieren in 1974 tot rebellie tegen het Portugese dictatoriale regime. Veertig jaar na de Anjerrevolutie drijft economische misère de Portugezen weer tot wanhoop.