België draagt half miljard meer af aan EU-budget tegen 2027

Toekomstig EU-commissievoorzitster Ursula von der Leyen. ©Photo News

De Belgische bijdrage aan de Europese begroting kan de komende jaren met een half miljard euro oplopen. De echte clash gaat tussen het zuinige Noorden en een front van Oost- en Zuid-Europa.

Dat blijkt uit gedetailleerde berekeningen die de Europese Commissie gisteren vrijgaf. Onze bijdrage zou oplopen van de al voorziene 4 miljard euro in 2020 naar 4,52 miljard in 2027.

Het gros van die stijging is te wijten aan groei en inflatie. De hogere bijdrage moet ook het gat van de brexit dichten en geld vrijmaken voor innovatie, defensie en migratie.

De Europese cijfers kwamen er nadat de Duitse en de Nederlandse regering vorige week dramatische, maar onjuiste cijfers over hun bijdrage aan de Europese begroting hebben laten uitlekken, om zo de knip te zetten in het Europese budget. Oost-en Zuid-Europa vormen front voor het behoud van de Europese steun aan hun economie en landbouw. Het gevecht om de Europese centen is zo helemaal losgebarsten.

Meerjarenbudget

De Europese Commissie stelde vorig jaar een nieuw meerjarenbudget voor de Unie voor. De huidige begroting loopt eind 2020 af. Alle EU-lidstaten, ook België, gaan meer moeten bijdragen aan de Europese begroting in de periode 2021-2027, al was het maar om het gat van de brexit te dichten.

©Mediafin

Het merendeel van de stijging is te wijten aan de groei en de inflatie, maar de Commissie wou ook meer geld voor innovatie, defensie en migratie. Die nieuwe prioriteiten voor de komende jaren houden in dat het ‘oude’ beleid, landbouwsteun en subsidies voor armere landen, het met minder geld moet doen.

De strijd om de Europese centen is elke zeven jaar weer een heroïsch gevecht. Maar ditmaal lijkt de knoop moeilijker ontwarbaar dan ooit. In Praag overlegden de leiders van 16 landen uit Zuid- en Oost-Europa gisteren. Deze ‘vrienden van de cohesie’ willen niet laten tornen aan hun subsidies.

Noord tegen Zuid en Oost

Vorige week roerden ook de vijf zuinige landen uit het Noorden zich. Zij willen de Europese begroting beperken tot 1 procent van het gezamenlijke bruto binnenlands product (bbp). Duitsland en Nederland lekten cijfers uit waaruit bleek dat hun bijdrage aan de EU-begroting spectaculair zou stijgen. De Europese Commissie veroordeelde die ‘horrorcijfers’ meteen als ‘fake’ en bracht gisteren eigen berekeningen naar buiten om die beweringen te staven.

1
Budget
De vijf zuinige landen uit het Noorden willen de Europese begroting beperken tot 1 procent van het gezamenlijke bruto binnenlands product (bbp).

Daaruit bleek dat Nederland en Duitsland tot eind 2020 minder bijdragen tot de begroting in verhouding tot hun welvaart (zie tabel). Ze bedongen, in het zog van de Britten, een korting op de betalingen aan de EU. De Commissie wil na de brexit een ‘eerlijker’ begroting, zonder kortingen, waarbij elk land om en bij 1 procent van zijn bbp aan de Europese Unie afdraagt.

Gert Jan Koopman, de Nederlandse directeur-generaal voor de Europese begroting, stoort zich ook aan de ‘boekhoudersmentaliteit’ van de lidstaten die kijken naar het verschil tussen wat ze in Europa stoppen en wat ze terugkrijgen, in plaats van ‘de economische belangen van hun burgers te verdedigen’.

Interne markt

Studies wijzen uit dat wat de lidstaten terugkrijgen via hun deelname aan de Europese markt vele keren groter is dan hun bijdrage aan de Europese begroting. België zou zijn bijdrage aan de Europese begroting tegen 2027 met een half miljard euro zien stijgen. De voordelen die de interne markt Belgische bedrijven biedt wegen met 56,49 miljard euro per jaar veel zwaarder.

56,5
Interne markt
De voordelen die de interne markt Belgische bedrijven biedt wegen volgens studies met 56,49 miljard euro per jaar veel zwaarder dan de extra bijdrage aan het budget

België is, net als Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië, een nettobetaler, met 1,15 miljard meer bijdragen aan het EU-budget dan het krijgt. Maar de Commissie wijst erop dat de Europese hoofdstad België jaarlijks 5 miljard euro extra aan bbp oplevert.

De vrees is dat aan het eind van de discussies over de begroting de innovatie en de gezamenlijke Europese projecten sneuvelen ten voordele van de klassieke subsidies.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud