België krijgt zware onvoldoende voor Europees klimaatrapport

De Europese Commissie vraagt ons land in voldoende laadstations voor elektrische auto's te voorzien. ©REUTERS

Het Belgische klimaat- en energieplan gaat zwaar onder de Europese lat. De Europese Commissie noemt de onsamenhangende plannen van de regio's en het federale niveau voor CO2-uitstoot en hernieuwbare energie 'onvoldoende ambitieus'.

Om dit tij te keren, vraagt de Commissie de regio's en het federale niveau snel werk te maken van investeringen, vaart te zetten achter de renovatie van woningen en steun te geven aan duurzaam transport. Voor gebouwen betekent dat ook een vereenvoudiging van de procedure voor het verkrijgen van een bouwvergunning en voldoende opleidingsmogelijkheden voor groene verbouwingen. Voor transport hamert de Commissie op de aanpak van de oude pijnpunten: werk maken van voldoende laadstations voor elektrische wagens, het geleidelijk wegwerken van het fiscaal voordeel van bedrijfswagens en een aanmaning voor rekeningrijden of een wegenvignet.

Klimaatplannen

De Europese Commissie publiceerde woensdag haar evaluatie van de eerste nationale klimaat- en energieplannen van alle lidstaten. Die plannen helpen de lidstaten om een strategie voor het klimaat- en energiebeleid voor de komende tien jaar uit te stippelen. Ze zijn nodig om Europa op het pad te zetten naar een klimaatneutraal Europa in 2050 en ook de doelstelling voor 2030 te halen.

-55%
uitstoot
De Europese Commissie heeft voorgesteld de uitstootvermindering op te trekken tot 55 procent tegen 2030.

De klimaat- en energieplannen van de 27 lidstaten die eind vorig jaar ingediend werden, zijn nog gebaseerd op de 'oude' Europese doelstelling voor 2030: 40 procent minder uitstoot. De Europese Commissie stelde intussen voor de uitstootvermindering op te trekken tot 55 procent tegen 2030.

Het Belgische plan voor 2030 schiet tekort op alle belangrijke punten. Een verwijt aan het begin van het rapport zet de toon: het Belgische rapport is 'moeilijk te analyseren', maar telt gewoon de plannen van de verschillende entiteiten op zonder coherentie.

Buis op de drie doelen

Op de drie belangrijkste doelen, CO2-uitstoot, het aandeel hernieuwbare energie en energie-efficiëntie gaat het Belgische rapport zwaar onder de lat. Om de CO2-uitstoot over tien jaar met 35 procent te verminderen, moet een kloof van maar liefst 23 procentpunten overbrugd worden.

Wat betreft hernieuwbare energie belooft België een aandeel van 17,5 procent in het verbruik in 2030. Niet ambitieus, noemt de Commissie dat en ver onder het indicatieve doel van 25 procent dat de Commissie berekende. Het gebruik van hernieuwbare energie voor verwarming en koeling van gebouwen is met nauwelijks 1 procent stijging per jaar ondermaats.

9,4%
aandeel hernieuwbare energie
Groene energie is in ons land goed voor amper 9,4 procent van het totale verbruik. De Belgische opdracht voor 2020 was 13 procent.

België riskeert bovendien het doel voor 2020 voor hernieuwbare energie niet te halen. De laatste cijfers tonen een aandeel van amper 9,4 procent groene energie in het totale verbruik. De Belgische opdracht voor 2020 was 13 procent. Ook voor de energie-efficiëntie is de ambitie veel te laag.

De Commissie vreest dat de afhankelijkheid van energie-invoer zal vergroten: van 71 procent in 2020 tot 86 procent over tien jaar. Cijfers over de financieringsbronnen op regionaal, nationaal en Europees niveau ontbreken voor de vooropgestelde 60 miljard euro investeringen in energie en de 22 tot 27 miljard euro voor transport. Er zijn evenmin schattingen over het aantal jobs dat de vergroening met zich zal brengen. Ook ontbreekt een becijferd doel om de energie-armoede te verminderen.

De regering-De Croo schaarde zich intussen wel achter een verhoogde uitstootvermindering van 55 procent in 2030. Ze belooft ook het klimaat- en energieplan aan te passen en plant een verdubbeling van de capaciteit van windenenergie op zee in tien jaar tijd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud