Advertentie
Advertentie

België wacht loodzware inspanning in Europese klimaatspurt

EU-commissievoorzitster Ursula von der Leyen presenteerde woensdag het Europees klimaatpakket. ©EPA

De Europese wetten die de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent moeten doen dalen vormen de start van een moeilijke onderhandelingsronde. België moet alvast een veel grotere inhaalbeweging maken dan gevreesd.

De twaalf wetgevende pakketten die de Europese Commissie woensdag uit haar mouw schudde, hebben slechts een doel: Europa op weg zetten naar een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent tegen 2030 in vergelijking met 1990. Die sprong in 8,5 jaar tijd is nodig om Europa volledig klimaatneutraal te maken tegen 2050. De wetten moeten het de lidstaten en bedrijven mogelijk maken af te kicken van fossiele energie.

Opvallende elementen in het pakket zijn een verplichte vermindering van de uitstoot van auto's met 55 procent tegen 2030. Nieuwe auto's op benzine of diesel mogen vanaf 2035 niet meer verkocht worden. De uitbouw van de infrastructuur voor onder meer elektrische wagens en waterstofbussen moet gelijke tred houden met de innovatie. Het aanplanten van 3 miljard bomen moet meer koolstof uit de lucht halen.

Het gebruik van hernieuwbare energie moet fors hoger en de Europese minimumaccijnzen moeten herbekeken worden: hoge tarieven voor vervuilende energie, geen of weinig voor groene energie. Ook de zware vervuiling van de lucht- en scheepvaart wordt aangepakt. 'Een cruiseschip gebruikt vandaag meer CO2 dan 80.000 wagens', merkte Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen op.

Gebouwen en transport

Het meest controversiële element in het nieuwe klimaatverhaal voor 2030 is een forse vermindering van de uitstoot van het transport en gebouwen. De Commissie zet over vier jaar een Europees handelssysteem voor uitstootrechten op waar de producenten van diesel en benzine voor vervoer en stookolie en gas voor verwarming moeten betalen voor de uitstoot die ze veroorzaken. Omdat het aantal uitstootrechten jaarlijks daalt, worden die brandstofproducenten serieus aangemaand hun vervuiling te minderen.

Bovendien behoudt de Commissie strenge doelstellingen voor de uitstootvermindering die elk land tegen 2030 moet doorvoeren in sectoren als de bouw, het transport, de landbouw en de kleine industrie. België was jaren een van de traagste leerlingen van de Europese klas bij het halen van CO2-doelen tegen 2020 en begint dus al met een achterstand voor 2030. Voor deze mammoetwetgeving moest België de uitstoot in die sectoren al met 35 procent verminderen tegen 2030. Nu legt de Commissie de lat op een daling met minstens 47 procent ten opzichte van het referentiejaar 2005.

De federale regering en de regio’s zullen eerst onderling moeten uitvechten wie welk deel van de nationale klimaatinspanningen voor zijn rekening neemt.

Het belooft een aartsmoeilijke opgave te worden waarbij de federale regering en de regio’s eerst onderling moeten uitvechten wie welk deel van de nationale inspanningen voor zijn rekening neemt. In het verleden leidde die oefening al tot verhitte discussies. Uiteindelijk werd eind 2019 een onsamenhangend energie- en klimaatplan ingediend dat de doelstelling van 35 procent niet eens haalde. De Vlaamse regering raakte slechts aan een reductie van 32,6 procent, en dan nog met veel te optimistische veronderstellingen zoals een daling van het verkeer.

Tegen de VN-klimaattop van november in Glasgow hopen de federale regering en de gewesten tot een onderlinge verdeelsleutel te komen voor de nieuwe reductiedoelstelling van 47 procent. De onderhandelingen daarover beginnen na de zomer, wanneer ook de administraties hun eerste impactanalyses klaar moeten hebben. Bijkomende inspanningen liggen niet dik gezaaid. Het laaghangend fruit is al geplukt terwijl in de renovatie en verwarming van gebouwen en in de verduurzaming van het verkeer en de landbouw nog een belangrijke inhaalbeweging te maken is.

Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo) zegt zich ‘constructief’ te zullen engageren in de discussie met de gewesten. Maar ze kreeg al meteen een waarschuwing van haar Vlaamse collega Zuhal Demir (N-VA) op haar bord. Demir herhaalde woensdag niet te willen meegaan in het ‘opbod van Europese klimaatpercentages’ dat ‘niet ten koste mag gaan van de consument of de concurrentiekracht van bedrijven’. ‘Ik ga er van uit dat de collega’s van de andere regeringen die het luidst opgeroepen hebben om het ambitieniveau aan te scherpen, na vandaag eenzelfde voluntarisme aan de dag zullen leggen om inspanningen op zicht te nemen’, zei Demir.

Sociaal fonds

Om te vermijden dat burgers opdraaien voor de hoge brandstofprijzen en het leger van 34 miljoen Europeanen in energie-armoede nog groeit, komt er een sociaal klimaatfonds, mee gespekt door de lidstaten. Van de 72 miljard euro in dat klimaatfonds tussen 2025 en 2032 gaat 1,9 miljard euro naar België. Alle geledingen in dit land krijgen de komende jaren nog Europees geld voor renovatie en de uitrol van waterstof via het Belgische herstel plan van 6 miljard euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud