Belgische kaarten zijn slecht geschud voor Europese top

©EPA

België zal de komende jaren onvermijdelijk meer bijdragen aan de EU en minder terugkrijgen. Dat 'terugkrijgen' is dan nog afhankelijk van goed huiswerk: een strategisch plan in combinatie met een degelijke begroting.

Wie krijgt hoeveel uit de Europese begroting van 1.100 miljard euro voor de volgende zeven jaar en uit het tijdelijke herstelfonds van 750 miljard? In alle hoofdsteden wordt druk gerekend. Vrijdag is er een eerste snuffelronde bij de 27 Europese leiders. Een akkoord over dit financiële pakket komt ten vroegste in juli. Daarvoor is een fysieke Europese top nodig, waar de leiders elkaar recht in de ogen kijken.

Het gaat dus over heel veel geld. En de Belgische kaarten liggen niet bijster goed. Het ontbreken van een federale regering doet de Belgische reputatie geen goed. Door onenigheid tussen de regio's neemt België vaak geen standpunt in. Intussen krijgt ons land slechte begrotingsrapporten. In de herfst dreigt een Europese terechtwijzing over het klimaat- en energieplan, een compilatie van regionale plannen zonder beleidsvisie. 

Meer geld voor Europa

België neemt dus een broze positie in op Europese meetings, ook op de top van vrijdag. 'Europa' wordt de komende jaren duurder voor ons land, ten voordele van Zuid- en Oost-Europa. België moet jaarlijks ruim 200 miljoen euro meer afdragen aan het EU-budget dan nu, terwijl naar onze boeren en Wallonië minder geld vloeit.

200 miljoen
EU-bijdrage
België draagt in de komende periode jaarlijks ruim 200 miljoen euro meer af aan het EU-budget dan nu.

Het herstelfonds, NextGenerationEU, moet de economie opnieuw op de been helpen na corona en van de nood een deugd maken: investeringen aanmoedigen in vergroening en digitalisering. De 750 miljard euro gaat de Europese Commissie zelf ophalen op de markten, maar dat geld moet wel terugbetaald worden. Dat zou België tussen 2028 en 2058 17 tot 18 miljard euro kosten, tenzij er een akkoord komt over nieuwe EU-belastingen, zoals een plastictaks.

Zelf zou België maar voor maximaal 5,4 miljard euro subsidies voor herstel krijgen, waarvan 4,8 miljard voor economisch herstel en 370 miljoen euro uit het Europees transitiefonds, dat helpt bij de groene reconversie van de industrie. 

Geen geld zonder goed plan

Over de Europese factuur dreigt onenigheid. De N-VA steunt de 'vrekkige' Nederlandse aanpak: geen gratis geld voor landen die de voorbije jaren hun zaakjes niet op orde kregen. En wat klimaat betreft staat Vlaanderen al langer op de Belgische rem.

De Belgische regering steunt de Europese herverdeling - België heeft veel baat bij een goed draaiende interne markt. Maar die extra kost komt boven op de dreiging van een harde brexit, met douanegrenzen en zware belemmeringen om de handel te beperken.

Over de Europese factuur dreigt onenigheid. De N-VA steunt de 'vrekkige' Nederlandse aanpak: geen gratis geld voor landen die de voorbije jaren hun zaakjes niet op orde kregen.

En om het allemaal nog erger te maken: om aanspraak te maken op Europese fondsen moeten serieuze plannen en projecten op tafel gelegd worden. België moet onder meer met een transitieplan op de proppen komen, met voorstellen voor de besteding van de 370 miljoen euro. Dat dreigt uit te draaien op een gevecht tussen de regio's.

Bovendien moet de ontwerpbegroting voor volgend jaar, die tegen midden oktober verwacht wordt bij de Europese Commissie, ook geflankeerd zijn door een 'strategisch plan'. Dat plan schrijft voor welke investeringen voor herstel België wil realiseren met het Europese geld. De Commissie evalueert dat plan, monitort de uitvoering en stelt dat geld al dan niet in schijven beschikbaar. Zonder federale regering en samenwerking tussen de regio's wordt dat een bijzonder moeilijke opdracht.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud