Advertentie
Advertentie

Beperkte taxshift volstaat niet voor Europa

Valdis Dombrovskis, de vice-voorzitter van de Europese Commissie: ‘Een economie moet concurrentieel zijn. Daarom mogen de lonen maar stijgen als ook de productie van de werknemers stijgt.’ ©AFP

De Europese Commissie geeft de regering-Michel slechts vier aanbevelingen mee voor het economisch beleid. Maar een beperkte taxshift zal niet volstaan.

De aanbevelingen werden woensdagnamiddag door de Europese Commissie besproken en bekendgemaakt. Opvallend is dat de aanbevelingen dit jaar minder uitwaaieren, maar focussen op de kernproblemen van elk land.

Vorig jaar waren er nog zeven aanbevelingen voor België, nu nog slechts vier. Dat betekent tegelijk dat de druk om die pijnpunten aan te pakken, groter wordt. We zetten de Europese werkpunten voor België even op een rij.

1. Vrees voor budgettaire ontsporing

De Europese Commissie vraagt dat alles in het werk wordt gesteld om de hoge Belgische overheidsschuld opnieuw op een dalend parcours te krijgen. Om de schuldcurve om te buigen moeten in 2015 en 2016 telkens voor 0,6 procent aan structurele begrotingsinspanningen worden doorgevoerd. De Commissie herhaalt daarmee het verdict van drie maanden geleden, toen beslist werd dat België niet opnieuw op het begrotingsstrafbankje moest.

Toch is Europa niet helemaal gerust in het begrotingstraject dat de Belgische regering voorstelt in het stabiliteitsprogramma. In 2018 landt België volgens de berekeningen van de Europese Commissie op een structureel tekort van 0,3 procent van het bbp. De doelstelling op middellange termijn - een structureel overschot van 0,75 procent van het bbp - wordt dus niet gehaald. De maatregelen voor structurele hervormingen in 2016 vindt de EU-Commissie onvoldoende onderbouwd, zodat een risico voor ontsporing blijft bestaan.

Om de overheidsfinanciën duurzaam te maken, is een snelle uitvoering van de beloofde pensioenhervorming noodzakelijk, meldde de Europese Commissie ook al in februari. Ze vraagt dat parallel daarmee de toegang van ouderen op de arbeidsmarkt in ons land wordt aangepakt.

En net als toen dringt de EU-Commissie nu ook aan op een effectieve en afdwingbare budgettaire coördinatie tussen gewesten, gemeenschappen en federaal niveau en meer onafhankelijkheid voor de Hoge Raad voor Financiën, die toeziet op de uitvoering van de begrotingsafspraken.

2. Jongeren, ouderen en migranten aan het werk

Een tweede aanbeveling heeft betrekking op een oud zeer: de moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt voor jongeren en 50-plussers. De Europese Commissie spreekt van een 'chronische onderbenutting van beschikbare arbeid, tekorten aan gespecialiseerde werknemers en heel wat 'mismatches' tussen aangeboden opleidingen en noden van de arbeidsmarkt.'

De Europese Commissie hekelt bovendien de ‘precaire’ situatie van migranten op de Belgische arbeidsmarkt. 'Dat kost ons ongeveer een procent van het bbp, zegt Eurocommissaris voor Werk, Marianne Thyssen.

3. Geen automatische loonindexering meer

Een ander klassiek Belgisch probleem voor Europa is de automatische indexering van de lonen in België. Valdis Dombrovskis, de vice-voorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor de euro, besprak dat vorige maand met de sociale partners bij zijn ‘bezoek’ aan België. ‘Een economie moet concurrentieel zijn. Daarom mogen de lonen maar stijgen als ook de productie van de werknemers stijgt’, zei hij toen in een interview met De Tijd. Ook Marianne Thyssen beklemtoont dat 'erop moet toegezien worden dat België niet in hetzelfde euvel vervalt.

De Europese Commissie benadrukt dat die loonevolutie de concurrentiekracht stremt. Ze vraagt ons land meer nadruk te leggen op productiviteitswinst, via een grotere specialisatie op producten en diensten met toegevoegde waarde, innovatie en het valoriseren van onderzoek en ontwikkeling. Opmerkelijk is ook dat de EU-Commissie pleit voor bijkomende investeringen in weg- en spoorinfrastructuur.

4. Taxshift en 'eerlijker' fiscaal systeem

De voorbije jaren pleitte de Europese Commissie in haar economische aanbevelingen voor België al herhaaldelijk voor een verschuiving van de lasten: minder op arbeid, meer op kapitaal of milieuvervuiling. Dit keer is de vraag van Europa om een taxshift en de noodzaak om de lasten op arbeid te verminderen, dwingender dan ooit.

Hoge lasten op arbeid zijn een rem op de creatie van jobs. De vele uitzonderingen, aftrekmogelijkheden en speciale regimes, maken de Belgische fiscaliteit minder efficiënt. De EU-Commissie vindt ook dat een gebalanceerde belastingsysteem 'eerlijker' is, en werkgelegenheid ondersteunt.

De Europese Commissie wees in haar rapport van februari op de vele uitzonderingen waarvoor een verlaagd btw-tarief geldt. Ook de cultuur van belastingfaciliteiten en doelgerichte verlagingen nam de Commissie toen al op de korrel, omdat ze ‘vaak beschouwd worden als geschikte instrumenten om aan de gevestigde belangen tegemoet te komen’.

De EU-aanbevelingen komen er op een ogenblik dat de discussie over een taxshift in België politiek begint te spelen. Toch is nu al duidelijk dat de opties die hier op tafel liggen voor Europa niet ver genoeg gaan. De Commissie pleit voor minder lasten op arbeid, meer milieubelastingen, taksen op vermogen en zelfs een hogere belasting op vastgoed.

De tip om het kadastraal inkomen te herzien komt dus van Europa. De Europese Commissie adviseert dit naar verluidt al jaren, maar het is de eerste keer dat men daar in België - zij het beperkt - oren naar heeft.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud