Advertentie

Bewaarplicht telefonie- en internetverkeer op de helling

(foto: AFP) ©AFP

De veelbesproken Europese richtlijn over de verplichte opslag van telefonie-, internet- en e-mailverkeer is in strijd met de Europese grondrechten. Dat zegt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Zijn advies wordt meestal gevolgd door het Hof in zijn uiteindelijke arrest.

Advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie Cruz Villalon concludeert dat de richtlijn onverenigbaar is met het Europees handvest van de grondrechten. De richtlijn is immers 'een duidelijke inmenging in het grondrecht van burgers op eerbiediging van hun privéleven'.

Villalon stipt aan dat de exploitatie van de gegevens een belangrijk deel van het gedrag van een persoon in kaart kan brengen. Hij signaleert ook het risico op gebruik voor onrechtmatige doeleinden. De providers houden de data zelf bij, zonder rechtstreeks toezicht van de overheid.

Tenslotte merkt Villalon op dat de richtlijn niet stipuleert dat de gegevens bewaard moeten worden op het grondgebied van de lidstaten, zodat ze 'opeengestapeld kunnen worden op onbepaalde plaatsen in cyberspace'.

In die omstandigheden had de richtlijn volgens Villalon 'de fundamentele beginselen moeten aangeven die in acht genomen moeten worden bij het bepalen van de minimumwaarborgen voor de toegang tot de verzamelde en bewaarde gegevens en de exploitatie ervan'.

De conclusie van de advocaat-generaal is niet bindend, maar vormt doorgaans wel een belangrijke leidraad voor het arrest van het Hof, dat later volgt. Villalon stelt intussen wel voor om de gevolgen van een eventuele ongeldigheid van de richtlijn open te laten. De Europese wetgever zou dan 'binnen een redelijke termijn' maatregelen moeten treffen om de ongeldigheid ongedaan te maken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud