Biodiversiteit keldert met 68 procent

©AFP

Tussen 1970 en 2016 daalde het aantal gewervelde dieren met 68 procent. Dat blijkt uit het Living Planet Report 2020 van het Wereldnatuurfonds (WWF).

De wereldwijde populaties van zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen zijn er de afgelopen 50 jaar met 68 procent op achteruitgegaan. Maar ook insectenpopulaties en plantensoorten sterven uit. Dat blijkt uit het Living Planet Report 2020 van het WWF.

Door de daling dreigen verschillende ecosystemen in te storten. Zo verandert het Amazonegebied snel van een opnemer van broeikasgassen in een uitstoter en is een groot deel van de oceaan vervuild.

‘Deze achteruitgang moet alle alarmbellen doen afgaan’, klinkt het bij Koen Stuyck, de woordvoerder WWF-België. ‘We zijn afhankelijk van de biodiversiteit voor onze voedsel- en watervoorziening, onze economie, onze afvalverwerking, ons overleven tout court. Als we niets doen, zal de biodiversiteit verder afnemen, zullen meer soorten uitsterven en krijgen we onomkeerbare verliezen.'

De belangrijkste oorzaak van biodiversiteitsverlies op het land is ontbossing en de omzetting van natuur in landbouwgrond. Op de tweede plaats staat de overexploitatie van bossen en gronden en op de derde plaats de handel in wilde soorten. Die oorzaken hebben ook geleid tot de huidige coronapandemie. Het risico op zoönosen, ziektes die van gewervelde dieren op mensen kunnen overgaan, zoals Covid-19, neemt sterk toe door de daling van de biodiversiteit.

Om de achteruitgang van de biodiversiteit te counteren is een combinatie nodig van beschermingsmaatregelen en fundamentele wijzigingen in de manier waarop we omgaan met voedsel. Het WWF vraagt dat de Belgische regering maatregelen neemt om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, de illegale handel in wilde diersoorten aanpakt en een ambitieuze biodiversiteitsstrategie uitzet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud