Britten hengelen met nieuw systeem naar beste migranten

Brits minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel kondigde woensdag het nieuwe migratiesysteem met punten aan.

De Britse regering stapt het postbrexittijdperk in met nieuwe migratieregels. Het systeem met punten bevoordeelt hooggeschoolde migranten die het Engels machtig zijn.

Met het nieuwe migratiesysteem wil premier Boris Johnson een van zijn grote brexitbeloften waarmaken en de immigratie vanuit Europa naar het Verenigd Koninkrijk strenger controleren. De maatregel moet de Britse economie ook beter betaalde en productievere jobs opleveren, ten koste van laaggeschoolden. De nieuwe regeling wordt op 1 januari 2021 van kracht.

Het systeem kent punten toe aan migranten op basis van vaardigheden, kwalificaties en salaris. Wie in aanmerking wil komen voor een job in het VK moet 70 punten halen. 'Zo zal het aantal immigranten dalen en kunnen alleen de slimsten en de besten in het Verenigd Koninkrijk komen werken', verklaarde Priti Patel, de Britse minister van Binnenlandse Zaken.

Vereisten

Om aan die 70 punten te komen, zijn vooral de kennis van het Engels en het niveau van de jobaanbieding doorslaggevend. Alleen jobaanbiedingen met een jaarlijks minimumloon van 25.600 pond (30.770 euro) komen in aanmerking.

Door de nieuwe maatregel zullen alleen de slimsten en de besten in het Verenigd Koninkrijk komen werken.
Priti Patel
Britse minister van Binnenlandse Zaken

Wie een vacature voor een knelpuntberoep komt invullen of heeft gedoctoreerd in een wetenschappelijke richting, zoals wetenschappers, ingenieurs of wiskundigen, kan extra punten verdienen. Europese en niet-Europese burgers krijgen een gelijke behandeling. Voor een verblijf van minder dan zes maanden is geen visum vereist.

Ook voor studentenvisa geldt vanaf volgend jaar een puntensysteem. Kandidaat-studenten moeten eerst een voorstel krijgen van een Britse onderwijsinstelling. Ze moeten Engels spreken en in staat zijn in hun eigen onderhoud te voorzien.

Hoe de Britse regering de maatregel in de praktijk zal afdwingen en de illegale migratie zal verhinderen, is niet duidelijk. Het is ook de vraag waar migranten die niet langer in aanmerking komen voor het Verenigd Koninkrijk naartoe zullen gaan.

Bezorgdheden

10.000
seizoensarbeiders
Jaarlijks zouden wel tot 10.000 seizoensarbeiders naar het VK mogen komen om te helpen in de landbouw. Onvoldoende volgens de Britse boerenbond.

Niet iedereen is even enthousiast. Sectoren zoals de landbouw en de gezondheidszorg vrezen dat door het puntensysteem niet alle jobs ingevuld raken, omdat zij vaak werken met laagbetaalde buitenlandse werknemers. Jaarlijks zouden er wel tot 10.000 seizoensarbeiders naar het Verenigd Koninkrijk mogen komen om te helpen in de landbouw. Onvoldoende, volgens de Britse boerenbond. Die verwacht dat er volgend jaar 70.000 seizoensarbeiders nodig zijn.

'Bedrijven moeten afstappen van goedkope arbeidsmigranten', klinkt het bij de regering. Dat doet toplui uit de Britse industrie huiveren, want veel van die laaggeschoolde arbeidskrachten zijn belangrijk voor de groei van bedrijven. De werkgeversorganisatie CBI waarschuwt voor de impact op de voedingssector. Daar werken heel wat laaggeschoolde werkkrachten, vaak afkomstig van buiten de EU. Ook hotels hangen in grote mate af van goedkope arbeidsmigranten voor de schoonmaak, de keuken en het onthaal.

De 3,2 miljoen Europeanen die hebben aangegeven ook na de brexit in het VK te willen blijven, volstaan volgens de regering om de noden op de arbeidsmarkt in te vullen. Het ministerie van Binnenlandse zaken schat dat 70 procent van de huidige laaggeschoolde Europese beroepsbevolking niet voldoet aan de nieuwe eisen.

Ook de snelheid waarmee de nieuwe migratieregels in voege treden en de hoge prijs voor een visum oogsten kritiek. De vrees leeft dat 1 januari volgend jaar chaotisch wordt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud