Cameron krijgt steun van Merkel om Brexit te vermijden

De Britse premier David Cameron ©AFP

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is 'relatief zeker' dat er een deal mogelijk is met Londen over EU-hervormingen, die moet toelaten een Brexit te vermijden. De Commissie is sceptischer.

De Britse premier David Cameron heeft dinsdag zijn kaarten voor de Brexit-campagne op tafel gelegd. De EU moet zich grondig hervormen om de liefde van de Britten te verdienen, vindt hij. Alleen als ze concurrentiëler wordt, in verspreide slagorde sneller beslissingen kan nemen, sociale rechten van migranten beperkt en de Britten niet meesleurt in een almaar nauwere samenwerking tussen EU-landen, vindt Cameron het verdedigbaar dat zijn land in de EU blijft.

Cameron liet afgelopen wekend weten dat hij Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, een brief gaat sturen met zijn eisen voor een hervorming van de Europese Unie. Tot grote frustratie van zijn Europese collega's weigerde hij veel details vrij te geven. In een speech in Londen ontvouwde hij dinsdagochtend dan toch eindelijk zijn eisenpakket.

De 28 lidstaten zijn zeer divers, zei hij. 'En dat is de grote sterkte van Europa. Maar soms ligt het antwoord op problemen eerder in minder Europa dan in meer Europa.'

Met de speech van Cameron is meteen ook het startschot gegeven voor het Brexit-debat. Daarin valt meteen de officiële terminologie op. Gebruik op Twitter niet de hashtag #Brexit, maar #UKinEU.

Een woordvoerder van Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker noemt sommige van Camerons eisen bijzonder problematisch. Hij wees op het beperken van sociale rechten voor migranten, dat neerkomt op het terug invoeren van nationale grenzen voor fundamentele rechten voor Europeanen.

Een andere eis van de Britse premier ligt volgens de Commissie niet problematisch, maar gewoon moeilijk. Cameron wil niet dat de eurozone de voorhoede van de EU is of wordt, terwijl dat volgens de verdragen wel zo is. Daarin staat namelijk dat er een Europese eenheidsmunt is. Cameron wil dat de EU officieel een meermuntenzone wordt. De Commissie kan dat niet aanvaarden, omdat het haar taak is de EU-verdragen te bewaken. Cameron vindt dat 'elke vooruitgang die de eurozone boekt, niet ten koste mag gaan van niet-eurolanden.

Maar Cameron kreeg ook positieve reacties. Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel is een deal mogelijk om hervormingen door te voeren die een Brexit kunnen vermijden. Duitsland is een belangrijke gesprekspartner van het VK, omdat zonder de Britten Berlijn minder tegengewicht kan geven aan de Franse visie op economie, waarin de staat een grotere rol speelt.

N-VA-leider Bart De Wever daarentegen schaart zich achter Cameron. 'Zijn visie is niet enkel goed voor het Verenigd Koninkrijk, het is goed voor de gehele Europese Unie. En dus ook voor Vlaanderen.' De N-VA maakt in het Europees Parlement deel uit van dezelfde eurosceptische fractie als Camerons Conservatieven.

Volgens De Wever is de huidige Europese Unie niet in staat om in te pikken op de snel wijzigende maatschappelijke realiteit. 'We modderen aan in een bureaucratische en centralistische aanpak. De oplossingen die de EU biedt, veroorzaken al te vaak meer problemen dan dat ze zoden aan de dijk brengen. De Britse hervormingsvoorstellen brengen daar verandering in. Cameron doet doordachte voorstellen om onze competitiviteit te versterken en de Unie van onderuit op te bouwen. Het siert hem dat hij daarbij ook de vinger op de wonde legt en misbruiken durft te benoemen.'

De Wever legt de klemtoon op de Britse voorstellen inzake immigratie en sociale zekerheid. 'De EU is gebouwd op gedeelde waarden. Maar die basisprincipes mogen geen excuus worden om de sociale welvaartsstaat te ondergraven. Nieuwkomers kunnen niet dezelfde sociale rechten genieten als zij die al jaren aan de sociale zekerheid hebben bijgedragen. Het vrij verkeer binnen de Unie is geen vrijgeleide om tussen de lidstaten te shoppen, op zoek naar de beste sociale bescherming. David Cameron heeft dat begrepen.'

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud