Corruptie bemoeilijkt Europees herstel

Transparency International stelt haar corruptieonderzoek voor. (foto: AFP)

Volgens de internationale corruptiewaakhond Transparancy International kan de corruptie in Europa het economisch herstel van probleemlanden nog bemoeilijken. Corruptie kost de Europese Unie minstens 120 miljard euro per jaar.

De corruptie in Europa, zowel in de politiek als bij bedrijven, kan het herstel in landen die het nu al moeilijk hebben verder verzwakken. Transparancy International wijst vooral naar de landen rond de Middellandse Zee. 'De link tussen corruptie en de schuldencrisis kan niet langer worden genegeerd', zegt de organisatie in haar rapport.

'Landen met de zwakste anti-corruptiemechanismes zijn ook die met hoogste publieke schulden', zegt onderzoeksdirecteur Finn Heinrich op basis van het onderzoek in 25 landen. 'Instellingen die voor de doorlichting moeten zorgen, zijn er vaak erg zwak en niet onafhankelijk van de overheid, wat betekent dat overheidspersoneel weet hoe ze te omzeilen.'

PIGS

Het rapport noemt Griekenland, Italië, Portugal en Spanje als de landen met de meest diepgewortelde problemen in hun publieke administratie. Corruptie betekent dat schaarse publieke middelen inefficiënt besteed en afgeroomd worden in een tijd waarin massale werkloosheid de inkomsten voor de staat doet afnemen', stelt het rapport.

Heinrich waarschuwt ook dat de privatiseringen in de probleemlanden een gevaar op corruptie met zich meebrengen. 'Overheden halen misschien minder geld uit de privatiseringen omdat bepaalde individuen dicht bij een dossier een graantje proberen meepikken ten nadele van het publieke belang', stelt Heinrich.

Volgens een schatting van de Raad van Europa bedraagt de corruptie in de Europese Unie rond de 120 miljard euro per jaar, maar analisten vermoeden dat het werkelijke bedrag veel hoger ligt.

Politiek en bedrijfsleven

Maar de corruptie is niet alleen in Zuid-Europa een probleem. 'Terwijl het zichzelf ziet als het minst corrupte werelddeel reglementeren maar weinig Europese landen het lobbyen of is de toegankelijkheid tot publieke informatie er goed geregeld. Dat laat een graaicultuur toe en maakt het mogelijk dat de politieke - en bedrijfselite zich publiek geld toeëigenen.

Vooral de verwevenheid tussen de politiek en het bedrijfsleven vormt volgens Transparency International in veel landen een probleem. De Europese Commissie omschrijft corruptie 'als een ziekte die een land van binnenuit vernielt'. Corruptie blijft uiterst moeilijk te meten, maar uit een onderzoek van de EU blijkt dat 74 procent van Europeanen het als een groeiend probleem zien.

Transparancy International klaagt ook aan dat de meer dan 3000 lobbygroepen in Brussel nauwelijks zijn geregistreerd en gereglementeerd.

Volgens de NGO schiet in België het verbod op private financiering van politieke partijen tekort, omdat 'ondoorzichtige wegen' die financiering toch nog mogelijk maken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud