Draghi ziet geen recessiegevaar

Mario Draghi Foto: François Lenoir Reuters

Mario Draghi, de voorzitter van de ECB, ziet geen recessiegevaar voor het geheel van de eurozone. In een interview met de Franse krant Le Monde herhaalde hij zaterdag nog eens dat de ECB een ‘zeer geleidelijke verbetering’ van de economie van de regio verwacht tegen het einde van het jaar of begin 2013.

Draghi gaat met deze stellingname nog eens in tegen de ‘worst case scenario’s’ van sommige analisten die uitgaan van een uiteenvallen van de eurozone.

De ECB-voorzitter benadrukt wel dat een grotere eenheid op financieel, budgettair en politiek vlak onder de landen van de eurozone onvermijdelijk is. Op langere termijn is een verdere integratie meer dan ooit nodig. ‘Het zal leiden tot nieuwe supra-internationale instellingen’.

Draghi wil ook dat de monetaire politiek en het toezicht op de bankactiviteiten gescheiden blijven om belangenconlicten te vermijden. Hij suggereert de uitbouw van een onafhankelijke structuur.

Het schandaal rond de vaststelling van de Libor betreurt hij ten zeerste. ‘Het ondermijnt het vertrouwen in een van hoekstenen van het wereldwijd financieel system.’

De ECB verlaagde haar rentevoeten eerder de week tot een recordlaagte om de verzwakkende economie in de eurozone aan te zwengelen. Zij ziet daarvoor de nodige ruimte omdat het inflatiegevaar afneemt.

De ECB streeft er nog steeds naar om de inflatie in de eurozone dichtbij maar onder de twee procent te houden. Draghi stelt ook dat de ECB bereid is om actie te ondernemen als het gevaar van deflatie de kop zou opsteken.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud