Advertentie

Duitse loonkosten stijgen sterkst in jaren

Onder aanvoering van de metaalbond IG Metall zien Duitse werknemers hun reëel loon stijgen (foto: EPA) ©EPA

De loonkosten in Duitsland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar door de cao-afspraken en hogere werkgeversbijdragen sterk gestegen. Die evolutie is ook van belang voor ons land: de voorbije jaren steeg de loonkloof met onze buurlanden. Ook voor de Zuid-Europese crisislanden is de evolutie in Duitsland goed nieuws.

Het Duitse bureau voor de statistiek maakte vrijdag cijfers over de loonkosten bekend. Daaruit blijkt dat die in het eerste kwartaal van dit jaar stegen met 3,9 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Kwartaal op kwartaal bedroeg de klim 1,1 procent.

Daarmee zit de Europese exportkampioen ruim boven het Europese gemiddelde (1,6%). De toename is de grootste sinds de jaren 2008-2009 en de op twee na grootste sinds Destatis in 1997 de evolutie begon bij te houden.

Trend

Het Duitse bureau voor de statistiek merkt op dat de stijgende trend in Duitsland al enkele jaren aan de gang is: de werknemers kunnen sinds 2010 profiteren van reële loonstijgingen. Dat zijn stijgingen bovenop de inflatie.

De Duitse centrale bank, de Bundesbank (Buba), verwacht dat die trend zich dit en volgend jaar zal bestendigen. Voor 2013 gaat de Buba uit van een loonsverhoging met 2,7 procent en voor 2014 van een klim met 2,9 procent. Het gaat om brutobedragen. De Duitse loontrekkende houdt dus minder over.

België

De loonevolutie in Duitsland is ook van belang voor ons land: de voorbije jaren steeg de loonkloof met onze buurlanden, tevens de belangrijkste handelspartners. Het credo in België is daarom loonmatiging, om de kloof opnieuw te verkleinen.

Vrijdag zei de gouverneur van de Nationale Bank, Luc Coene, nog dat de herziening van de gezondheidsindex alvast een positief effect heeft. In 2013 zouden de loonkosten per eenheid product nog met 1,8 procent stijgen, maar voor volgend jaar wordt een daling met 0,2 procent verwacht.

Zuid-Europa

Maar de loonevolutie in Duitsland is evenmin onbelangrijk voor de landen uit Zuid-Europa. Die hadden de afgelopen jaren een ferme concurrentiële handicap omdat hun loonkosten vrij hoog waren.

De voorbije maanden deden de probleemkinderen uit de Europese klas evenwel verwoede pogingen om de concurrentiekracht op te krikken. Om dat doel te bereiken pakten ze de loonkosten aan.

Die inspanningen lijken vruchten af te werpen. Destatis publiceerde immers cijfers over de loonkostenevolutie in 2012 in de hele Europese Unie.

Portugal

Uit die gegevens blijkt dat een uur arbeid in Duitsland vorig jaar 2,7 procent duurder werd. In Portugal daalden de loonkosten in dezelfde periode met 8,7 procent; in Spanje bedroeg de daling 0,2 procent.

Ook in Griekenland daalden de loonkosten met 11,1 procent. Daarmee belandden ze weer op het niveau van 2002. Om de berekening te maken hield Destatis rekening met Griekse cijfers van de eerste negen maanden van 2012. De gegevens voor het laatste kwartaal van vorig jaar zijn immers nog niet beschikbaar.

Ierland

Tot het clubje Europese probleemkinderen behoren ook Ierland en Italië. In die landen stegen de loonkosten vorig jaar met respectievelijk 1,3 en 1 procent. Omdat de Duitse loonkosten nog sterker stegen, wonnen ze desalniettemin een beetje aan competitiviteit in vergelijking met Duitsland.

In België stegen de loonkosten vorig jaar met 2,6 procent, blijkt uit de vergelijking van Destatis.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud