Economie Nederland hoest steeds luider

De Nederlandse premier Mark Rutte zette al 46 miljard euro in de stijgers, een dieetkuur die nog niet volstaat om het begrotingstekort terug te dringen. (foto: epa) ©EPA

De Nederlandse economie blijft ook in 2013 krimpen, zodat onze noorderburen de Europese begrotingsnormen dreigen te schenden als de nieuwe regering-Rutte niet nog eens een rist besparingen verzint.

De Nederlandsche Bank publiceerde maandagmiddag haar halfjaarlijkse rapport over de Nederlandse economie, en dat oogt allerminst hoopgevend. Voor dit jaar gaat DNB uit van een krimp met 1 procent, voor 2013 zou die contractie 0,6 procent bedragen. In september ging het Centraal Planbureau nog uit van een groei met 0,75 procent voor volgend jaar. Pas in 2014 zou de Nederlandse economie weer groeien, met een magere 1 procent.

Exportland

Als exportland is Nederland extra gevoelig voor de crisis in de eurozone en de slabakkende wereldhandel. Bovendien houdt de Nederlandse consument zijn portefeuille sterk in de gaten. Dit jaar daalt de consumptie met 1,5 procent; de komende twee jaren gaat DNB uit van een krimp met respectievelijk 1,7 en 1,2 procent.

Huizenmarkt

Ook de huizenmarkt blijft zwak. DNB houdt rekening met een gemiddelde prijsdaling van bestaande huizen met 5 procent. De investeringen in nieuwe woningen slinken dit jaar met bijna 9 procent, in 2013 gaat er nog eens 5,6 procent af en in 2014 2,4 procent. Bijgevolg zouden de woninginvesteringen over twee jaar gedaald zijn tot ongeveer 65 procent van het niveau van 2009, het jaar van de mondiale recessie.

Begrotingstekort

Door die maalstroom aan gitzwarte prognoses gaat DNB ervan uit dat Nederland er de komende twee jaren ook niet in slaagt het begrotingstekort onder de Maastrichtnorm van 3 procent van het bruto binnenlands product te duwen, iets wat Europa zijn lidstaten nochtans voorschrijft. Zowel in 2013 als in 2014 zou het deficit 3,5 procent bedragen. Zo zou de Nederlandse staatsschuld groeien van 71,2 procent van het bbp in 2012 tot 73,5 procent in 2014.

Extra besparingen

Wil Nederland de Europese begrotingsregels alsnog naleven, dan moet de regering van premier Mark Rutte nog maar eens haar bevolking op een dieetkuur zetten. Het kabinet-Rutte I, waarbij de liberale VVD en het christendemocratische CDA gedoogsteun kregen van de rechts-populistische PVV, zette in 2010 al 18 miljard euro besparingen in de steigers. Toen dat minderheidskabinet viel, werd nog eens 12 miljard bespaard met alternatieve coalitiepartners. Rutte II, dat in november gevormd werd tussen de VVD en de centrumlinkse PVDA, voegde er nogmaals 16 miljard euro aan toe. Alles samen 46 miljard euro aan saneringen, die dus nog niet volstaan om de begroting enigszins binnen de perken te houden.

Opvallend is wel dat DNB, doorgaans een pleitbezorger voor begrotingsdiscipline, niet ijvert voor al te snelle besparingen. Volgens directeur Job Swank is een deficit onder 3 procent pas in 2014 echt noodzakelijk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud