Enkel Ieren zien economische hoop

©REUTERS

Het vertrouwen van de ondernemers in de eurozone is zoek. De PMI-barometer voor de eurozone zakt nogmaals: naar 45,4 punten, tegen 45,9 in september. Enkel Ierland blijft met 52,1 punten boven de grens van 50 punten - alles daaronder wijst op een economische krimp.

Het onderzoeksbureau Markit stelt de maandelijkse PMI-barometers samen via een rondvraag bij de aankoopdirecteuren, die een goed zicht hebben op wat hun bedrijven te wachten staat.

En die aankoopdirecteuren zijn bepaald niet optimistisch, haast nergens in de eurozone. En dat pessimisme heeft een duidelijke bron: maand na maand, nu al haast anderhalf jaar, dalen de productiecijfers omdat de bestellingen afnemen. Enkel de exportbestellingen voor consumentengoederen houden stand. Voorraden proberen ondernemingen overal zo scherp mogelijk te houden.

Ook per land blijven de PMI-cijfers onder het kantelpunt van 50 hangen. Enkel in Ierland zien de aankoopdirecteuren de economie opnieuw aantrekken, nu ook in Nederland het cijfer onder 50 duikt (van 50,7 naar 48,9).

Voorts is er een lichte vooruitgang in Frankrijk, maar het cijfer blijft er met 43,7 wel erg laag. In september was het 42,7. Het is echter slecht gesteld met de tewerkstellingscijfers in Frankrijk, en ook de vooruitzichten voor de export zijn niet goed.

In Spanje (43,5 punten, tegen 44,5 in de voorgaande maand) en Griekenland (41 punten) is het vertrouwen begrijpelijkerwijs nog kleiner. In Spanje kampen bedrijven al 18 maanden met dalende productievolumes door lagere bestellingen. Ze proberen dit te counteren met steeds lagere verkoopprijzen, en kunnen de stijgende kosten voor energie en grondstoffen dus niet doorrekenen. 'Een mogelijke bron van hoop is een stabilisering van de bestellingen voor export', bemerkt een econoom van Markit, 'waardoor er hoop is dat de vraag uit de buitenland wat aantrekt tegen het eind van het jaar. Maar allicht zal dit niet voldoende zijn om de dalende binnenlandse vraag te compenseren.'

Ook in Italië gaat de subbarometer voor exportbestellingen boven 50. Italië is een van de weinige landen waar er optimisme is over de bestellingen in het algemeen, dus ook over de binnenlandse. Het totaalcijfer zakte ietsjes naar 45,5 punten. Daarmee sluit Italië opnieuw veeleer aan bij het gemiddelde beeld voor de eurozone, en neemt het wat afstand van Spanje en Griekenland.

Maar ook de Duitse ondernemers raken hun pessimisme niet kwijt, integendeel: het Duitse PMI-cijfer zakt van 47,4 naar 46 punten. Enkel de producenten van consumentengoederen ontsnappen nog wat aan de trend en werden ietsje optimistischer. In het algemeen blijven de orderboekjes slinken, nu al voor de 16de maand op rij. De Duitsers voelen sterk de dalende vraag naar hun exportproducten, niet enkel vanuit Zuid-Europa, maar ook vanuit Azië.

Geen groei in eerste maanden 2013

Dat de PMI-cijfers op een laag niveau blijven steken, is een van de redenen die de analisten van JP Morgan inroepen om hun groeiverwachting voor begin volgend jaar naar beneden bij te stellen. Voorheen verwachtten ze een jaar-op-jaargroei van 0,8 procent, nu houden ze het op een nulgroei voor het eerste kwartaal van 2013.

'De PMI vertelt ons meer over de huidige stand van de economie dan over hoe het over zes maanden staat. Maar een terugkeer naar groei vergt een duidelijke opwaartse trend in de PMI, naar cijfers boven 50 punten. En dat is nog een grote sprong van 45,8 verwijderd', oordeelt JP Morgan.

Andere redenen om nog geen groei te verwachten tot maart volgend jaar zijn dat de mildere intrestvoeten trager dan verwacht doorsijpelen naar de markt, dat sommige (Spaanse) besparingsmaatregelen vanaf begin volgend jaar goed voelbaar worden, en dat de Amerikaanse economie ook trager zal groeien dan eerst verwacht, eveneens door besparingsmaatregelen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud