Advertentie

EU eist zicht op 'voetafdruk' lobbyisten

Het Europees Parlement in Straatsburg. De parlementsleden willen meer zicht op het werk van de lobbyisten die rond het halfrond cirkuleren. ©REUTERS

Het Europees Parlement eist dat de – nu vrijwillige - registratie van lobbyisten in Europa vanaf 2016 verplicht wordt. Dat moet het mogelijk maken de ‘voetafdruk’ van lobbygroepen in het wetgevend proces in Europa in kaart te brengen.

Europa discussieert al langer over een verplicht register van lobbyisten. In juni sloten het Europees Parlement en de EU-Commissie een akkoord over een ‘transparantieregister’ van belangenvertegenwoordigers en een gedragscode. Het werd een succes: 75 procent van de bedrijven en 60 procent van de ngo's doet mee. Dat komt neer op 6.500 geregistreerde belangengroepen.

Toch blijven de niet-geregistreerde lobbyisten buiten schot. Schandalen over lobby's veroorzaken ook politieke schade, zoals Europarlementslid Louis Michel (MR) het afgelopen jaar mocht ondervinden. Zijn medewerker diende hele pagina’s amendementen in bij de privacywetgeving die rechtstreeks geplukt waren bij of gedicteerd waren door lobby-organisaties.

Het Europees Parlement bleef daarom ijveren voor een verplicht lobbyregister. Maar juridisch en politiek bleek dat voorlopig niet mogelijk. Daarom eist het halfrond een nieuwe deadline: 2016. Intussen zijn in samenspraak met de Europese Commissie wel verbeteringen aangebracht aan het register, beklemtoont EU-Commissaris Maros Sefcovic: ‘Meer incentives voor wie al geregistreerd is; een strengere aanpak voor wie zich niet aan de regels houdt.’

Financiële lobby's

Het Europees lobbyregister moet vooral de machtige financiële lobby's in kaart brengen. In Brussel zijn momenteel een 1.700 gespecialiseerde financieel advocaten en adviseurs actief om de Europese wetgeving te beïnvloeden. Zij spenderen samen minstens 120 miljoen euro aan hun lobbywerk, berekende Corporate Europe Observatory, een ngo die ijvert voor meer transparantie in de belangenverdediging bij de EU-instanties. De financiële lobby's domineren ook de raadgevende comités bij de EU-instellingen, is de klacht.

‘Contacten tussen de EU en organisaties van burgers, ngo's, bedrijven, handels- en beroepsorganisaties, vakbonden en denktanks zijn zonder twijfel nuttig. Ik krijg dagelijks personen en organisaties over de vloer die de nodige achtergrondinformatie kunnen verschaffen bij diverse Europese ontwikkelingen', reageert Mark Demesmaeker (N-VA). Toch ziet hij ook minpunten: ‘We mogen niet overdrijven: dat lokale overheden zich nu moeten laten inschrijven, is een brug te ver. Gemeenten staan het dichtst bij de burger. Het register moet focussen op échte lobbyisten.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud