Advertentie

EU-landen verkiezen dure oplossing boven juridische beurtrol

©BLOOMBERG NEWS

Tegen 2019 krijgt het Gerecht van de Europese Unie er 28 rechters bij. De EU-landen verkiezen die dure verdubbeling boven een beurtrol. Dat is tekenend voor het klimaat in de Unie.

Het Gerecht van de Europese Unie is de tweede belangrijkste rechtbank van de Europese Unie na het Hof van Justitie en geldt vooral als beroepshof. Nu tellen beide gerechtshoven 28 rechters, één voor elk land. Tegen 2019 zal het Gerecht er 56 hebben.

De EU-ambassadeurs geven donderdag formeel groen licht voor die verdubbeling, Aan die beslissing gaat vier jaar geruzie vooraf over een beperktere verruimingsoperatie. De rechters van het Gerecht zelf vroegen in 2011 een uitbreiding met twaalf rechters vanwege de almaar stijgende werklast. Het Hof krijgt steeds meer zaken van bedrijven in concurrentiedossiers of over staatssteun.

Vorig jaar werden 912 zaken aanhangig gemaakt bij het Gerecht van de EU, tegen 790 in 2013 en slechts 622 bij het Hof van Justitie. Vooral de duur van behandeling verschilt aanzienlijk. Bij het Gerecht van de EU kan een zaak makkelijk vier, vijf jaar aanslepen, bij het EU-Hof is dat gemiddelde minder dan twee jaar.

De vraag van het Gerecht om twaalf extra rechters botste in 2011 op zware tegenkanting van de lidstaten. De grote EU-landen, maar ook heel veel kleintjes, hielden vast aan het recht om permanent een extra rechter in Luxemburg te kunnen stationeren. Met slechts twaalf rechters zou er een beurtrol worden ingesteld en valt dus niet iedereen in de prijzen.

Omdat de impasse bleef duren, speelden de lidstaten de bal terug naar Luxemburg, met de vraag een nieuw voorstel te formuleren én de boodschap dat een aantal landen ‘geen genoegen zullen nemen met een aantal dat lager is dan het aantal lidstaten’. Dit keer is het het Hof van Justitie dat het voorstel naar zich toe trekt, als eerste rechtbank.

Het nieuwe plan stelt een verdubbeling voor van 28 naar 56, maar wel in etappes. Er komen vanaf 2016 twaalf rechters bij. Bovendien wordt meteen ook het Gerecht van ambtenarenzaken, dat betwistingen tussen de EU-instellingen of -organen en eigen personeel behandelt, geintegreerd in het Gerecht. Het gerecht voor ambtenarenzaken heeft op dit moment zeven rechters. Tegen 2019 komen er bij het Gerecht nog eens negen rechters bij. Dat betekent twee per lidstaat.

Kostenoplossing

Voor België loopt het mandaat van Franklin Dehousse, van PS-signatuur, in oktober af. Ons land zal in een adem wellicht niet één maar twee rechters kunnen voordragen voor het Gerecht van de EU.

De verdubbeling van het aantal rechters heeft een zwaar kostenplaatje. Europese rechters verdienen een basissalaris van meer dan 220.000 euro per jaar met bijkomende vergoedingen. Om de kosten te drukken, zou gesnoeid worden in het aantal klerken die de zaken voorbereiden. Op die manier versnel je de gerechtszaak niet, klinkt het knarsetandend in Luxemburg.

De beslissing bevestigt wel hoeveel weerstand er leeft bij de lidstaten tegen een ‘federale’ invulling van topjobs. Zo kon voor de samenstelling van de nieuwe Europese Commissie in 2014 geopteerd worden voor een kleiner college, waarin niet langer alle lidstaten vertegenwoordigd zijn. Maar ook daar was een ruime meerderheid van lidstaten voorstander van een verlenging van het oude systeem van één commissaris per lidstaat. Alleen de Europese Centrale Bank beschikt over een kleine zeskoppige directie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud