'EU moét nu praten over meer klimaatambitie'

In maart zal Europa opnieuw praten over het optrekken van de klimaatambities. 'Het akkoord dat dit weekeinde in Cancun is bereikt, vraagt aan iedereen meer inspanningen, dus ook aan Europa. Met wat nu op tafel ligt, beperken we de temperatuurstijging op aarde niet tot 2 graden.' Zo zegt Vlaams minister van Milieu en huidig EU-voorzitter Joke Schauvliege in een gesprek.

Moe na meer dan één slapeloze nacht in Cancun en met de batterijen bijna leeg, is Joke Schauvliege opnieuw in België. Maar ze blijft entoesiast: 'Als het lukt zoals in Cancun, geeft dat extra energie.'

De bijna euforische commentaren, van zowat alle deelnemers, na de top van Cancun contrasteren fel met de kater na Kopenhagen.


Was de sfeer of de werkwijze zo anders in Mexico?
Joke Schauvliege: 'De onderhandelingen verliepen, net als Kopenhagen, in VN-verband. Maar iedereen besefte dat er veel op het spel stond. Opnieuw mislukken zou het failliet betekenen van de besluitvorming in de VN. Daarom wilden we een duidelijk tegensignaal geven, dat de politiek dit VN-overlegmodel nog kon doen werken. De omslag is er overigens maar helemaal op het einde gekomen. Het was echt erop of eronder.'

Een mislukking in Cancun had het failliet betekend voor de besluitvorming in de VN

Joke Schauvlieghe

Vlaams minister van Milieu en Europees delegatieleider klimaatonderhandelingen

Wat is dan juist het grote verschil met Kopenhagen?
Schauvliege: 'De verklaring van Kopenhagen was eigenlijjk een engagement dat los stond van de onderhandelingen zoals die al de jaren daarvoor waren gevoerd. Eigenlijk hebben we nu de afspraken van Kopenhagen, bijvoorbeeld over de vermindering van de uitstoot, opgenomen in het VN-proces en op die manier geformaliseerd. Bovendien hebben we ook een aantal instrumenten gecreëerd, zoals verplichte rapportering en meer controle, om die reducties op het terrein ook te halen.'

Volstaan die engagementen?
Schauvliege: 'De verbintenis dat de opwarming van de aarde niet hoger mag oplopen dan 2 graden celcius, is in Cancun geformaliseerd. Bovendien beloven we rekening te houden met wat de wetenschappers ons vertellen over de opwarming en bij te sturen naar 1,5 graden, indien nodig. Dat betekent dat we de komende twaalf maanden keihard gaan moeten werken om in Durban een omvattend akkoord te krijgen.'

Wordt dat een tweede Kyoto of iets nieuws?
Schauvliege: 'De EU is altijd voor één omvattend akkoord geweest met afspraken waarin alle landen verbintenissen op zich nemen, niet alleen de industrielanden en niet alleen de landen die het klimaatprotocol van Kyoto ratificeerden. Misschien is het beter dat we dat akkoord niet meer naar Kyoto noemen. We hebben daarvoor nu de deur opengezet. In Cancun is duidelijk gezegd dat er iets moet komen voor de periode na 2012, wanneer Kyoto ophoudt. Maar we moeten het wel dit jaar oplossen.'

Centen

Kwam er in Cancun ook zekerheid over centen voor het klimaat?
Schauvliege: 'We hebben nu een echt kader gecreëerd voor het financieren van de strijd tegen klimaatverandering. Er wordt een klimaatfonds opgezet van jaarlijks 100 miljard dollar tegen 2020 én ook de afspraak om in de periiode tot 2012 al geld op tafel te leggen voor de meest kwetsbare landen wordt geformaliseerd. In Kopenhagen was voor de periode 2010-2012 30 miljard dollar klimaathulp voorzien, waarvan een derde voor rekening van Europa.'

Is die klimaathulp niet erg vrijblijvend?
Schauvliege: 'Er komt ook een verplichte jaarlijkse rapportering over wie wat bijdraagt, uit welke middelen dat geld komt en wat ermee gebeurt. Dat is een grote stok achter de deur om landen die nog geen geld vrijmaakten, aan te sporen orde op zaken te stellen.'

Was China meer bereid tot toegevingen?
Schauvliege: 'China was al bij al redelijk constructief in de onderhandelingen. Ze zijn op twee belangrijke punten opgeschoven. Zo beloven ze om met cijfers te komen in het kader van hun nieuwe vijfjarenprogramma. En ze gaan akkoord met een vorm van controle en rapportering van de klimaatinspanningen. Die controle en rapportering is veel strenger voor industrielanden, maar wordt nu toch ook ingevoerd voor groeilanden en arme landen. Op dat vlak heeft China duidelijk water in de wijn gedaan. Maar zij wilden natuurlijk niet geïsoleerd staan.'

Mexico krijgt goede punten voor deze top?
Schauvliege: 'Ik ben zeer entoesiast over de Mexicaanse aanpak. Er is op een zeer transparante en open manier gewerkt. Er zijin ook veel felicitaties geweest voor de rol van de Europese Unie. We hebben heel actief bruggen gebouwd en bemiddeld. En we hadden een goed en duidelijk standpunt dat door iedereen is verwoord ginder. Er waren dit keer dus geen tegenstrijdige geluiden in Europa. We hebben zo een stukje rechtgezet van wat er voor de EU is misgelopen in Kopenhagen.'

Europa

Maar nu zal ook Europa opnieuw het debat over hogere klimaatambities moeten aangaan?
Schauvliege: 'Dat wordt inderdaad het grote debat voor het voorjaar. Want met wat nu op tafel ligt, halen we de ambitie niet om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden celcius. Het is ook onze verdienste als EU-voorzitter dat we dit debat levendig hebben gehouden.'

Bent u voorstander van het het optrekken van de ambitie: 30 procent minder uitstoot in 2020 in plaats van 20 procent?
Schauvliege: 'In maart komt de Europese Commissie met duidielijjke cijfers over wat een verhoging van de uitstootredcutie van 20 tot 30 procent zal betekenen per lidstaat. We zullen dan ook moeten bepalen of de voorwaarden verrvuld zijn om over te stappen naar 30 procent. Ik vind het moeilijk daarop vooruit te lopen. Maar de cijfers van de Commissie zullen ons toelaten om dat debat op een eerlijker en rationeler manier te voeren.'

Hongarije en Polen, de twee volgende EU-voorzitters zijn zeer terughoudend voor een sterke Europese voortrekkersrol?
Schauvliege: 'De twee landen hebben economische belangen in het klimaatdebat. Maar de voorbije weken zijn beide landen toch erg constructief geweest. Misschien is het goed dat ze dat debat nu moeten voeren in de rol van EU-voorzitter.'

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud