Advertentie
Advertentie

'Euro heeft kloof tussen arm en rijk niet verlaagd'

Arbeiders restaureren het euroteken voor de voormalige hoofdzetel van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. ©© Horacio Villalobos/Corbis

De invoering van de euro heeft niet geleid tot dalende welvaartsverschillen tussen de 12 landen die de eenheidsmunt het eerst hebben ingevoerd. Dat zegt de Europese Centrale Bank (ECB) in een artikel in haar economisch bulletin.

Een van de doelstellingen van de euro is het gemiddelde inkomen per inwoner van de lidstaten naar elkaar te doen toegroeien. 'Duurzame reële convergentie bevordert de goede werking van de monetaire unie', zegt de ECB.

Maar die doelstelling is niet gehaald. In Griekenland daalde het gemiddelde inkomen steeds verder onder het Europees gemiddelde en in Spanje en Portugal bleef de kloof met dat gemiddelde ongeveer stabiel. In Ierland daarentegen steeg het inkomen verder boven het gemiddelde.

Voorst valt op dat de drie Baltische staten, Roemenië en Slovakije er wel in slaagden hun inkomen op te krikken in de richting van het Europees gemiddelde. Die landen zijn geen lid van de eurozone of hebben slechts recent de euro ingevoerd.

Er zijn volgens de ECB drie redenen waarom de euro niet heeft geleid tot kleinere welvaartsverschillen. Ten eerste voerden sommige landen een beter beleid dan andere. Griekenland, Spanje, Italië en Portugal scoorden slecht.

Ten twee werden landen met rigide product- en arbeidsmarkten bijzonder zwaar getroffen door de wereldwijde financiële crisis. De ECB verwijst naar Griekenland en Portugal. Ten slotte verborg de forse stijging van de kredietverlening in sommige landen het zwakke groeipotentieel van de economie. Dat was vooral het geval in Griekenland en Spanje.

De ECB beklemtoont dat verscheidene zaken nodig zijn om meer convergentie tot stand te brengen. Ze vermeldt een gezond begrotingsbeleid, flexibele markten, een efficiënt gebruik van kapitaal en arbeid om de productiviteit te ondersteunen en maatregelen om zeepbellen op de markten en overdreven kredietverlening te voorkomen.

'Een belangrijke les van de eurocrisis is dat de noodzaak van een gezond economisch beleid niet verdwijnt wanneer een land de euro invoert', onderstreept de ECB. 'Het nastreven van duurzame convergentie is vooral een nationale verantwoordelijkheid.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud