Europa 'buist' geen ontwerpbegrotingen

Eurocommissaris Olli Rehn (Foto: AFP). ©AFP

De Europese Commissie geeft geen enkele ontwerpbegroting van de eurozonelanden een forse onvoldoende. Dat maakte de Europese Commissaris voor Economische en Monetaire Zaken, Olli Rehn, vrijdagvoormiddag bekend. Europa toont zich wel wat bezorgd over de middellange begrotingsdoelstellingen van enkele landen. Vooral Spanje en Italië lopen gevaar.

Voor het eerst in haar bestaan maakte de Europese Commissie de afgelopen weken een evaluatie van de ontwerpbegrotingen die de lidstaten van de eurozone voor 2014 opstelden, nog voor de nationale parlementen die plannen bespraken.

En over het algemeen is Brussel behoorlijk tevreden over het geleverde werk. 'Alle landen dienden hun ontwerpbegroting tegen de vooropgestelde deadline van 15 oktober in. Ook de inhoud beoordelen we op een gunstige manier', klonk het.

Loep

De Commissie nam 13 ontwerpbegrotingen onder de loep. De vier landen die de afgelopen jaren een beroep deden op een internationale reddingsboei - Griekenland, Ierland, Portugal en Cyprus - vallen onder een ander, strak toezichtsregime.

'In die 13 begrotingsplannen hebben we geen grote afwijkingen van de begrotingsregels vastgesteld. We vragen dan ook geen herziening van die plannen', zei de Europese Commissaris voor Economische en Monetaire Zaken, Olli Rehn.

Regels

De Europese Commissie nam in de eerste plaats de begrotingstekorten onder de loep en ging na of lidstaten zich aan de regels hielden om dat deficit onder de grens van 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te houden.

'Duitsland en Estland zijn helemaal in regel. Frankrijk, Nederland en Slovenië zijn in regel maar hebben weinig manoeuvreerruimte over als de begroting zou ontsporen', stelde Brussel vast.

België, Slovakije en Oostenrijk respecteren 'over het algemeen' de norm van 3 procent. 'Spanje, Italië, Malta, Luxemburg en Finland lopen dan weer een aanzienlijk risico de regels te breken', voegde de Commissie eraan toe.

Rehn spoorde vooral Spanje aan om extra inspanningen te leveren om te voorkomen dat het begrotingstekort in 2014 opnieuw ontspoort. De Commissie schat dat Madrid de volgende drie jaar voor ruim 35 miljard euro extra inspanningen moeten leveren.

Middellange termijn

Europa bekeek ook de structurele inspanningen die de lidstaten op middellange termijn plannen. 'Duitsland boekte geen vooruitgang op dat vlak. De andere landen boekten een beperkte of enige vooruitgang.'

Rehn spoorde Berlijn nog eens aan maatregelen te nemen om de binnenlandse vraag te stimuleren, meer in te zetten op openbare en privé-investeringen, lage lonen op te trekken, de dienstensector te liberaliseren en vrouwen meer kansen te geven op de arbeidsmarkt door betere regelingen uit te werken voor kinderopvang.

De eurocommissaris wees er ook op dat de Commissie bij de beoordeling van het Duitse begrotingsplan uitgegaan is van een ongewijzigd beleid omdat in dat land coalitiegesprekken aan de gang zijn. 'Zodra de nieuwe regering uit de startblokken schiet, verwachten we een nieuw begrotingsplan', klonk het.

Buitensporig

Behalve de ontwerpbegrotingen van de 13 lidstaten die niet aan een noodinfuus hangen, bestudeerde de Commissie ook de economische programma's die ze afsloot met de zes landen die Brussel in de gaten houdt omdat ze met 'buitensporige' begrotingstekorten kampt. In die programma's moesten de regeringen budgettaire, fiscale en structurele hervormingen vastleggen. 

België krijgt goede punten van de Commissie. Ook Spanje, Frankrijk en Slovenië hebben voorlopig voldoende maatregelen genomen om hun buitensporig tekort terug te dringen. 'Malta en Nederland dreigen de begrotingsdoelstelling voor 2014 evenwel niet te halen', luidt het.

Slechte punten zijn er voor Polen. 'Dat land ondernam onvoldoende actie om zijn deficit te corrigeren', zei Rehn. Brussel gaat Polen dan ook aansporen de al afgesproken maatregelen zo snel mogelijk uit te voeren en bijkomende maatregelen te nemen.

'We gaan de Europese Raad ook aanbevelen Polen tot 2015 te geven om het deficit onder 3 procent terug te dringen', zei Rehn. Het land krijgt met andere woorden een jaar extra tijd om die doelstellingen te bereiken.

Toestemming

Minder goed nieuws had Rehn ook voor Italië. Dat land had de Commissie om toestemming gevraagd om in de zogenaamde investeringsclausule te stappen.

Die clausule laat een lidstaat die een begrotingstekort onder 3 procent heeft, toe tijdelijk van het uitgestippelde begrotingsproject af te wijken om bepaalde openbare investeringen te doen.

'Maar omdat Italië de schuldenberg onvoldoende structureel afbouwde, komt het land voorlopig niet in aanmerking voor die clausule', zei Rehn. De beslissing is opmerkelijk. Want de clausule was eigenlijk net op maat van Italië uitgewerkt.

Eenzelfde redenering zou in de toekomst ook wel eens kunnen opgaan voor ons land. Want België kampt ook met een veel te hoge overheidsschuld.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud