Europa is bezorgd om NEET's

NEET. ‘Not in Employment, Education or Training.’ Jongeren die niet meer studeren, geen opleiding volgen en geen werk hebben. Volgens de Europese Commissie moet deze bevolkingsgroep tijdens deze crisis bijzonder in de gaten gehouden worden.

De economische crisis leidt tot een beperktere jobcreatie en dat is vooral slecht voor wie net nu op de arbeidsmarkt komt. Vroegere crisissen hebben telkens een ‘verloren generatie’ opgeleverd. De Commissie roept de EU-landen op ervoor te zorgen dat jongeren voldoende snel uit het NEET-statuut verdwijnen.

Voor de meesten is het NEET-statuut maar tijdelijk. Voor wie langer in dat statuut verkeert, is de kans op een blijvend probleem groot. Als de jongeren uiteindelijk al uit de werkloosheid geraken, kampen ze in de rest van hun loopbaan met lagere lonen en een hoger risico op het hervallen in de werkloosheid.

België heeft vrij veel NEET’s vergeleken met de andere lidstaten. Het gaat om dik 0,1 procent van alle jongeren tussen 15 en 25 jaar. Meisjes zitten iets meer in het NEET-statuut dan jongens. Opvallend is dat er meer Belgische NEET’s in de inactiviteit zitten dan in de werkloosheid.

19 jaar

Belgische jongeren hebben gemiddeld vrij laat hun eerste job, rond 19 jaar. Tijdens de eerste jaren is er geen verschil in de werkgelegenheidsgraad tussen jongens en meisjes. Pas wanneer die laatsten aan kinderen beginnen, groeit de kloof tussen de werkgelegenheidsgraad van beide geslachten.

Weinig verrassend is dat vooral lagergeschoolde jongeren moeite hebben een activiteit te vinden. De Europese Commissie maakt zich ook zorgen om de toename van tijdelijke en deeltijdse jobs. Dat bemoeilijkt de overgang van jongeren naar stabiel werk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud