Europa komt met plan voor versterking eurozone

Donald Tusk en Jean-Claude Juncker ©EPA

De eurolanden moeten een eigen budgettaire bufffer hebben om schokken op te vangen, minder divergentie en meer democratische legitimiteit en op termijn, uiterlijk in 2025, een eigen schatkist. Daar zijn de voorzitters van de belangrijkste EU-instellingen het over eens.

Op het hoogtepunt van de Griekse crisis komen de vijf 'voorzitters' van de belangrijkste EU-instellingen met een plan voor het versterken van de economische en monetaire unie. De Tijd kon het rapport al inkijken.

Het rapport voor de versterking van de economische en monetaire unie (EMU) was al opgestart onder Europees president Herman Van Rompuy en liep grote vertraging op omwille van de Griekse crisis. Vandaag komen Mario Draghi (ECB), Jean-Claude Juncker (EU-Commissie), Donald Tusk (EU-Raad), Jeroen Dijsselbloem (Eurogroep) en Martin Schulz (Europees Parlement) eindelijk met hun plan naar buiten. Uitgerekend op de dag van de crisistop die moet bepalen of Griekenland in de euro kan blijven.

Toch is het rapport doordrongen van de urgentie dat niet alleen de toekomst van Griekenland, maar die van de hele eurozone op het spel staat. Die versterkte economische en monetaire unie moet een feit zijn in 2025. Maar de eerste fase start al in juli van dit jaar. De komende tweee jaar al plannen de vijf 'presidenten' ingrijpende hervormingen.

Zo moet er voor midden 2017 alsnog één solidaire depositogarantie komen voor de hele eurozone. Nu vangen nationale bankgarantiefondsen het omvallen van een bank op, zodat de spaarder zijn geld behoudt (tot 100.000 euro). De vijf 'presidenten' willen naar een echt Europees systeem waarbij Duitse banken bij wijze van spreken ook de centen van Spaanse of Griekse spaarders garanderen. Die solidariteit bleek de voorbije jaren een brug te ver.

Het succes van de monetaire unie hangt af van het succes van elk van haar leden. Dat betekent dus: de volgende twee jaar moet de divergentie in economisch beleid in de euroozone worden omgebogen naar meer convergentie. Er komt ook meer aandacht voor sociale prestaties en werkgelegenheid in dit proces van convergentie.

De tweede fase start midden 2017 en eindigt uiterlijk in 2025. tegen dat ogenblik willen de vijf presidenten de eurozone uitgerust zien met een eigen budgettaire buffer. Die moet ervoor zorgen dat de eurozone externe schokken beter kan opvangen. Een eigen thesaurie voor de eurozone moet het bouwsel vervolledigen.

Het rapport pleit voorts voor één vertegenwoordiging van de eurozone bij het IMF en voor een grotere rol van nationale en Europees Parlement bij de besluitvorming en het toezicht op de eurozone.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud